بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران
 
وبلاگ دانشجویان دانشکده کشاورزی سراوان با بیش از 10000مقاله کشاورزی رایگان
نوشته شده در تاريخ ۹۲/۰۴/۰۴ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
پژوهشگر:
یوسف خرم کارشناس مکانیزاسیون
 
 
آبانماه 1390
 
  
 
مقدمه:
خاکورزی حفاظتی در مناطق خشک
خاکورزي حفاظتي از دهه 1940 در اروپا و آمريكا به عنوان يك سيستم جايگزين گاوآهن برگردان‌دار، به علت خشکسالی­های بوجود آمده و به منظور جلوگيري از فرسايش آبي و بادي مورد توجه قرار گرفت و كشاورزي بدون شخم براي اولين بار معرفي گرديد. علاوه بر حفظ و نگهداري منابع آب و خاك، سلامتي مواد غذايي، حفظ طبيعت و محيط زيست از موارد دیگری است که در شرايط كنوني توجه كشورهاي پيشرفته را در استفاده از سيستمهاي خاك‌ورزي حفاظتي به خود معطوف داشته است.یکی از مشخصات مناطق خشک ونیمه خشک ما پایین بودن رطوبت هوا که موجب افزایش شدت تبخیر وتعرق میشود و در نتیجه باعث افزایش آب مورد نیاز گیاه میگردد که یکی از راههای کاهش تبخیر حفظ بقایای گیاهی در سطح یا نزدیک سطح خاک در مناطق خشک به خصوص در فصل تابستان که میتوان دور آبیاری را افزایش داد واز مشخصات دیگر منطقه فقیر بودن خاک از مواد آلی است که مدیریت بقایای گیاهی از روش های اصلاح و حاصلخیزی این مناطق میباشد .
خاکورزي حفاظتي :
    هدف از خاك‌ورزي حفاظتي كاهش شدت عمليات خاك‌ورزي و مديريت بقاياي گياهي موجود در سطح خاک مي‌باشد. هرگونه تلاش در كم‌كردن شدت عمليات خاك‌ورزي، كاهش عمق شخم و يا سست و لق‌كردن خاك بدون زیر و رو (برگرداندن) کردن آن، خاك‌ورزي حفاظتي محسوب مي‌گردد. در اين سيستم پس‌مانده‌هاي محصول قبلي تماماً يا قسمتي از آن (حداقل 30 درصد) در سطح يا نزديك سطح خاك نگهداري مي‌شود حفظ بقاياي گياهي در سطح يا نزديك سطح خاك در روش‌هاي خاك‌ورزي حفاظتي باعث حفظ رطوبت خاک، جلوگيري از شستشوي ذرات خاك بر اثر ضــربات باران در اراضی شیب دار و كاهش فرسايش آبي می­گردد، همچنين كاهش شدت برهم‌زدن خاك در سيستم خاك‌ورزي حفاظتي از خردشدن و جابجايي زياد ذرات خاك و پودرشدن آن جلوگيري كرده و باعث كاهش فرسايش بادي ‌می­گردد.
چگونگی اعمال خاکورزی حفاظتی در مناطق خشک :
برگردان نکردن خاک و حفظ بقایای گیاهی در سطح در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح می­تواند موجب بروز موانعی در کشت محصول بعدی گردد. وجود زياد علفهاي هرز، يكي از مشكلات مشاهده شده در سيستم خاك‌ورزي حفاظتي مي‌باشد. دانه‌هاي باقي‌مانده محصول قبلي و بذور علفهاي هرز به علت حفظ بقاياي گياهي در سطح خاك و عدم برگردان ‌‌شدن خاك،  شرايط مساعدی براي سبزشدن در اين روش خاك‌ورزي را دارند. اين مشكل در تناوب غلات با محصولات رديفي به علت ريزش بذور غلات از كمباين و قرار گرفتن در ترک­های زمين و سبز شدن سریع تر آنها نسبت به محصول اصلی بیشتر مشاهده می­گردد.
علاوه بر آن حفظ بقايای گیاهی در سطح خاك در خاك‌ورزي حفاظتي در طي كشت‌هاي متوالي به خصوص در مناطق با نظام دو كشتي كه فرصت كمتري براي پوسيدن‌ بقايا وجود دارد، تجمع بقاياي گياهي در سطح را به دنبال خواهد داشت. حجم زياد بقاياي گياهي در سطح خاك، خطر ابتلا به بيماريها و حمله آفات را افزايش مي‌دهد. در این پروسه عمل کاشت و مبارزه با علفهاي هرز با افزايش حجم بقايا به مرور زمان مشکل مي­گردد.
همچنین متفاوت بودن شکل بستر کاشت در دو محصول متوالی (بستر  پشته‌اي و مسطح) از موانع دیگردر اعمال روش حفاظتی می باشد. بطور مثال غلات در برخی استانهای کشور بصورت مسطح و ذرت بر روي پشته‌ كاشته مي‌شود. بنابر این برای اعمال خاک­ورزی حفاظتی نیاز به یک مدیریت خاص می­باشد که بتواند مشکلات اشاره شده را تا حد زیادی کاهش دهد. مطالعات و آزمایش­های انجام شده در ایران مشخص نموده که در بین روش های مختلف مدیریتی که در دنیا در دست اجرا است روش خاک­ورزی پشته­ای با شرایط مناطق خشک ایران تطابق بیشتری دارد
ازاهداف کلی خاکورزی حفاظتی :
کنترل فرسایش
افزایش باروری خاک
باقی ماندن رطوبت درخاک
افزایش بازده مصرف آب
کاهش مصرف انرژی و نیروی کارگری ومصرف نهاده ها
روش‌هاي خاکورزي حفاظتي
كم‌خاك‌ورزي و بي‌خاكورزي دو روش متداول در خاك‌ورزي حفاظتي است. در  روش كم‌خاك‌ورزي عملیات  بر حسب نوع گیاه و میزان بقایای محصول قبلی تا عمـــق کــافی(15-8 سانتی متر) برای قرار دادن کود و بذر و مخلوط کردن بقایا با لایه سطحی انجام می گیرد. در روش بي‌خاك‌ورزي هیچ نوع عملیات خاک ورزی صورت نمی­پذیرد و تنها ماشین کاشت كود و بذر را باحداقل به هم خوردگي در خاك قرارمی ­دهد. در روش بي‌خاك‌ورزي بقاياي گياهي در سطح خاك(روی خاک) رها می گردند.
          روش های خاکورزی حفاظتی در مناطق مختلف دنیا با توجه به شرایط خاک و اقلیم هر منطقه بومی گردیده و از مزایای ویژه ای که برای آن منطقه دارد استفاده می‌گردد.
مزاياي خاكورزي حفاظتي در مناطق خشك :
حفظ رطوبت خاك
افزايش درجه حرارت خاك در فصل پاييز و تعديل آن در فصل تابستان
افزايش حاصلخيزي خاك
پيش­رس كردن محصول در نظام دو كشتي
 
 
 
مشکلات موجود درانجام کشاورزی حفاظتی؛
الف- مشکلات اساسی موجود:
1-    عدم آگاهی کشاورزان از سیستم کشاورزی حفاظتی
2-     عدم وجود دستگاههای خاکورز مرکب به اندازه نیاز
3-    عدم وجود دستگاههای بذر کار کشت مستقیم به اندازه نیاز
ب-مشکلات فنی:
1-    عدم تسطیح  مناسب اراضی
2-    رویش سریع علف های هرز قبل از سبز شدن محصول اصلی
3-    عدم  تخمین جگالی ظاهری خاک و تشخیص درصد میزان ماده آلی موجود خاک توسط کارشناسان
4-    عدم انتخاب مزارع دارای شرایط  ماسب نوع کشت( کم خاکورزی؛بی حاکورزی)
 
 
پیشنهادات:
باتوجه به سابقه دیرینه بعضی از کارشناسان و تجربه چند ساله در کشت و زراعت  لذا لازم است که نظرات آنها رامحترم شمرد و در صورت صلاحدید آن را توصیه نمود.
لازم  است اجرای طرح مدیریت بقایای گیاهی را یک پروژه اجباری دیکته شده تلقی ننمود تا اگر چنانچه جائی نتیجه ای منفی داشت ؛ تبلیغات سوئی علیه این طرح بی نظیر نشود.
با توجه به رهیافت های موجود ترویجی در کشور نسبت به فرهنگ سازی و آموزش زارعین اقدام نمود و این مهم نیاز به برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات ویژه دارد.
 
با تشکر از آقای یوسف خرم کارشناس مکانیزاسیون بخاطر ارسال مقاله
 

برچسب‌ها: مدیریت بقایای گیاهی, بقایای گیاهان, بقایای گیاهی, مدیریت گیاهان
نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۹/۰۱ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

سوپر جاذب چیست ؟
یک ماده افزودنی خاک بوده که آب و مواد غذایی را جذب و حفظ می کنند و با خاک کشت همراه گشته و به رشد مطلوب گیاه ،کاهش اتلاف آب و هزینه های آبیاری کمک می نماید اساس ساخت این پلی مرها آلی بوده و به صورت مصنوعی تولید می گردند از پلی اکریلات پتاسیم و کوپلمیرهای پلی اکریل آمید ساخته شده و ویژگی منحصر به فرد آن بالا بودن ظرفیت جذب آب و حفظ آن است این مواد پس از استفاده مستمر ، در خاک کشت هیچگونه تغییری ایجاد نمی نماید و گیاهان ، ارگانیسم های زنده خاک یا آب سطحی را آلوده نمی سازند. مطالعات توسط سازمان محیط آلمان و سایر کشورها نشان داده که استفاده از این ماده هیچگونه عوارضی برای انسان ، گیاه و خاک و محیط زیست ندارد این مواد تقریباً 500 – 200 برابر وزن خود آب جذب می کنند ، در این حال پس از آبگیری دانه های خشک مواد سوپر جاذب ژل دانه دانه بوجود می آورند با  

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

فناوری نانو در کشاورزی و صنايع غذاي

همان طور که می دانيد ورود نسل اول فناوری ها به عرصه ی کشاورزی ، در چند دهه ی گذشته منجر به وقوع انقلاب سبز و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی گرديد ، در اين دوره افزايش چشمگيری در کيفيت و کميت محصولات کشاورزی صورت گرفت که البته در کنار آن استفاده ی بی رويه از منابع مشکلاتی را نيز در پی داشت. اکنون با گذشت سالها از وقوع انقلاب سبز و کاهش مجدد نسبت رشد توليدات کشاورزی به جمعيت جهان ، لزوم به کارگيری فناوری های جديد در صنعت کشاورزی پیش از هر زمان ديگری آشکار است. ضرورت بکارگيری فناوری نانو در علوم کشاورزی و صنايع غذایی:
طبق آخرين گزارش سازمان ملل متحد ، حدود 800 میلیون نفر از جمعيت جهان دچار فقر غذايی هستند ، شمار افراد قرار گرفته در زير خط فقر (از نظر تامین انرژی مورد نياز روزانه ی بدن) روز به روز در حال افزايش است.
جديد ترين پيش بینی ها حاکی از آن است که اين آمار تا سال 2020 ميلادی به رقمی بالغ بر یک میليارد نفر خواهد رسيد و اين بدان معنا ست که حفظ نوع بشر در بلند مدت و نجات خيل عظيم انسان ها از خطر گرسنگی ، نيازمند توجه ويژه ی متخصصان و سياست مداران امروز جهان به توسعه ی پایدار و همه جانبه ی صنعت کشاورزی است.
همان طور که می دانيد ورود نسل اول فناوری ها به عرصه ی کشاورزی ، در چند دهه ی گذشته منجر به وقوع انقلاب سبز و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی گرديد ، در اين دوره افزايش چشمگيری در کيفيت و کميت محصولات کشاورزی صورت گرفت که البته در کنار آن استفاده ی بی رويه از منابع مشکلاتی را نيز در پی داشت.
اکنون با گذشت سالها از وقوع انقلاب سبز و کاهش مجدد نسبت رشد توليدات کشاورزی به جمعيت جهان ، لزوم به کارگيری فناوری های جديد در صنعت کشاورزی پیش از هر زمان ديگری آشکار است.
در اين بين فناوری نانو به عنوان يک فناوری بین رشته ای و پيشتاز رفع مشکلات و کمبود ها در بسیاری از عرصه های علمی و صنعتی ، به خوبی جايگاه خود را در علوم کشاورزی و صنايع وابسته آن به اثبات رسانيده است. فناوری نانو کاربرد های وسيعی در همه مراحل توليد ، فراوری ، نگهداری ، بسته بندی و انتقال توليدات کشاورزی دارد.
ورود فناوری نانو به صنعت کشاورزی و صنايع غذایی متضمن افزايش ميزان توليدات و کيفيت آن ها ، در کنار حفظ محيط زيست و منابع کره ی زمين می باشد.
در ادامه نگاهی دقيق تر به کاربرد های گسترده ی فناوری نانو در هريک از زير شاخه های صنعت کشاورزی داريم.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

آشنایی با رشته ماشین های کشاورزی

PDA

 

رشته تخصصی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی را بشناسیم تخصص مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی برای تربیت طراح ماشین های کشاورزی دایر شده است . محل اصلی اشتغال فارغ التحصیلان آن کارخانجات سازنده تراکتور ، کمباین و سایر ماشین ها و ادوات کشاورزی و صنایع کشاورزی می باشد. این تخصص ،طبیعت فنی دارد نه کشاورزی و به همین سبب در رشته فنی مهندسی طبقه بندی شده است .از امور کشاورزی چون زراعت ، باغبانی ، دامپروزی ، گیاهپزشکی ، آبیاری، خاکشناسی جز در حد لزوم برای طراحی ماشین ، هیچ اطلاعی ندارد . در عوض از توان کافی در علوم مکانیکی همچون استاتیک ، دینامیک ، مقاومت مصالح ، ریاضیات ، اجزاء ماشین ، طراحی کامپیوتری ، شبیه سازی کامپیوتری ، هیدرولیک ، برق و الکترونیک برخوردار است تا آنجا که بتواند مکانیسم ها ، طرز کار و طرح ماشین های کشاورزی را تحلیل نماید . مجموعه ی این دروس به اضافه دروس اصلی یا تخصصی چون موتور ، تراکتور ، ماشین های خاک ورزی ، کاشت ، داشت ، برداشت ، پس از برداشت ، مکانیزاسیون ، مکانیک تراکتور ، طراحی ماشین های کشاورزی و عملیات کارگاهی

فارغ التحصیلانی را می پروراند که می توانند به طراحی این ماشین ها بپردازند . البته ممکن است نیازمند کمک مخصصان مکانیک هم در بعضی زمینه ها باشند .

دانشجویان در مقطع کارشناسی باید 136 واحد بگذرانند تا به عنوان یک مهندس مکانیک ماشین های کشاورزی فارغ التحصیل شوند که از این 136 واحد 21 واحد دروس عمومی مشترک با سایر رشته ها است و 20 واحد در ارتباط با کشاورزی است و ما بقی واحد ها تخصصی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی می باشد.

 

نقش مهندسین مکانیک ماشینهای کشاورزی در صنایع

مهندسین مکانیک ماشینهای کشاورزی درمقایسه با مهندسین مکانیک برای کسب موفقیت در صنعت مسیر دشوارتری درپیش رو دارند به این دلیل که مهندسین مکانیک برای طراحی اطلاعات نسبتا ثابتی در اختیار دادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

خشك كردن آب انار با روش پاششي

چكيده

اين پژوهش براي تعيين شرايط بهينة توليد پودر آب انار بوسيلة خشك كن پاششي ( با مقياس نيمه صنعتي )انجام

به عنوان DE= پذيرفت و اثر پارامترهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت . بهترين نتيجه بوسيله مالتودكسترين با 6

ماده كمكي جهت خشك كردن و نيز نسبت آبميوه به ما لتودكسترين

35

= 65

MD

0% استئارات روي / و مقدار 3 FJ

جهت حفظ حالت پودري آزاد به دست آمد . دماي محفظه خشك كن 120 درجه سانت ي گراد و دور اتمايزر 1400

دور در دقيقه و نسبت دماي ورودي به خروجي

103

170 و دبي خوراك 36 ميليليتر در دقيقه در حا لت بهينه بود .

خواص آب انار مورد استفاده و پودر حاصل نيز بررسي گرديد و نتايج آنها گزارش شد.

كليدواژگان: آب انار، خشك كن پاششي، پودر آبميوه، خشك كردن

-1 مقدمه 1

حفظ و نگهداري محصولات غذايي با توجه به رشد

جمعيت و كمبود مواد غذايي بسيار مورد توجه قرار

گرفته است و روز به روز اهميت جلوگيري از اتلاف مواد

غذايي و طولاني نمودن زمان ماند آنها بدليل رشد

صادرات و بدست آوردن بازارهاي پايدار بيشتر نمايان

مي گر دد. از جمله راههاي جلوگيري از اتلاف مازاد

محصول و افزايش طول عمر آن، خشك كردن مواد

غذايي مي باشد. بوسيلة خشك نمودن، علاوه بر اينكه

زمان ماندگاري محصول طولاني مي گردد همچنين

محصول توليدي فضاي كمتري اشغال نموده و به تبع آن

هزينه هاي حمل و نقل و انبارداري آن بطور قابل

.[ ملاحظه اي كاهش مي يابد [ 1

انار از جمله ميوه هايي است كه كشور ايران توليد كنندة

رقمهاي بسيا ر مرغوب آن مي باشد و بهمين دليل توليد

كنسانتره و آب انار نيز مورد توجه خاص مي باشد، ولي

غالبا بازار كنسانتره ها و آب ميوه ها در داخل و خارج از

كشور دچار نوسانات زيادي مي شود و بعلت كوتاه بودن

نسبي زمان ماند گاري آن، ضايعات زياد و خسارات بسيار

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

خشك كردن آب انار با روش پاششي

چكيده

اين پژوهش براي تعيين شرايط بهينة توليد پودر آب انار بوسيلة خشك كن پاششي ( با مقياس نيمه صنعتي )انجام

به عنوان DE= پذيرفت و اثر پارامترهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت . بهترين نتيجه بوسيله مالتودكسترين با 6

ماده كمكي جهت خشك كردن و نيز نسبت آبميوه به ما لتودكسترين

35

= 65

MD

0% استئارات روي / و مقدار 3 FJ

جهت حفظ حالت پودري آزاد به دست آمد . دماي محفظه خشك كن 120 درجه سانت ي گراد و دور اتمايزر 1400

دور در دقيقه و نسبت دماي ورودي به خروجي

103

170 و دبي خوراك 36 ميليليتر در دقيقه در حا لت بهينه بود .

خواص آب انار مورد استفاده و پودر حاصل نيز بررسي گرديد و نتايج آنها گزارش شد.

كليدواژگان: آب انار، خشك كن پاششي، پودر آبميوه، خشك كردن

-1 مقدمه 1

حفظ و نگهداري محصولات غذايي با توجه به رشد

جمعيت و كمبود مواد غذايي بسيار مورد توجه قرار

گرفته است و روز به روز اهميت جلوگيري از اتلاف مواد

غذايي و طولاني نمودن زمان ماند آنها بدليل رشد

صادرات و بدست آوردن بازارهاي پايدار بيشتر نمايان

مي گر دد. از جمله راههاي جلوگيري از اتلاف مازاد

محصول و افزايش طول عمر آن، خشك كردن مواد

غذايي مي باشد. بوسيلة خشك نمودن، علاوه بر اينكه

زمان ماندگاري محصول طولاني مي گردد همچنين

محصول توليدي فضاي كمتري اشغال نموده و به تبع آن

هزينه هاي حمل و نقل و انبارداري آن بطور قابل

.[ ملاحظه اي كاهش مي يابد [ 1

انار از جمله ميوه هايي است كه كشور ايران توليد كنندة

رقمهاي بسيا ر مرغوب آن مي باشد و بهمين دليل توليد

كنسانتره و آب انار نيز مورد توجه خاص مي باشد، ولي

غالبا بازار كنسانتره ها و آب ميوه ها در داخل و خارج از

كشور دچار نوسانات زيادي مي شود و بعلت كوتاه بودن

نسبي زمان ماند گاري آن، ضايعات زياد و خسارات بسيار
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

چرخ ها و لاستيک ها

 

 

– اجزایی که حرکت خودرو را، با درگيری (اصطکاک) با سطح ●

 

جاده، ميسر می سازند

 

 

.

 

پس تعليق، یکی از سيستم های اصلی در خودرو می باشد

 

 

.

 

با مرور این شمای کلی در ذهن، نوبت پرداخت به سه قطعه بنيادین هر سيستم

 

 

تعليق می رسد

 

 

: فنرها، کمک فنرها و ميل موج گير.

 

فنرها

 

منبع: مرکز مقالات کشاورزی AKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

سيستم هدایت

 

 

– مکانيزمی که راننده را قادر می سازد تا وسيله را هدایت کرده و ●

 

جهت بدهد

 

 

 

منبع : مرکز مقالات کشاورزیAKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

سيستم تعليق

 

 

– تشکيلاتی که وزن را تحمل می کند، شوک و فشار را جذب کرده ●

 

و کاهش می دهد و تماس لاستيک را کنترل می کند

 

 

منبع : مرکز مقالات کشاورزیAKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

سيستم های تعليق خودرو چگونه کار می کنند؟

 

 

هنگامی که مردم در مورد کارایی اتومبيل فکر می کنند، معمولاً کلماتی نظير

 

 

: اسب

 

بخار، گشتاور و شتاب صفر تا صد به ذهن شان خطور می کند

 

 

. ولی اگر راننده نتواند

 

خودرو را کنترل کند، همه قدرتی که توسط موتور ایجاد می گردد، بدون استفاده است

 

 

.

 

به همين دليل، مهندسين خودرو تقریباً از هنگامی که به فناوری موتورهای احتراق

 

 

داخلی چهار زمانه دست پيدا کردند، توجهشان به سيستم تعليق معطوف گردید

 

 

.

 

کار تعليق خودرو، در به حداکثر رسانيدن اصطکاک بين لاستيک و سطح جاده، برای

 

 

فراهم آوردن هدایت پایدار، دست فرمان خوب و اطمينان از اینکه سرنشينان در راحتی

 

 

به سر می برند، خلاصه می شود

 

 

. در این مقاله ما به کاوش چگونگی کارکرد سيستم

 

تعليق می پردازیم، و اینک ه در طول سال ها چگونه متحول شده، و اینکه طراحی

 

 

سيستم های تعليق در آینده به کدام جهت سوق پيدا می کند

 

 

.

 

اگر جاده ها کاملاً صاف بودند و بدون هيچ دست اندازی، ما نيازی به سيستم تعليق

 

 

نداشتيم

 

 

. ولی جاده ها از صاف بودن فاصله زیادی دارند . حتی جاده هایی هم که به
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

روش هايي جديد براي نگهداري غذا http://www.gigapars.com/templates/ja_bellatrix/images/printButton.png (http://www.gigapars.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=1078&pop=1&page=0&Itemid=57) http://www.gigapars.com/templates/ja_bellatrix/images/emailButton.png (http://www.gigapars.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=1078&itemid=57) 10 تیر 1385 ساعت 14:05 اين روزها فناوري در جاي جاي زندگي شهري و حتي روستايي ما ريشه دوانيده است، بخصوص در زمينه صنايع غذايي فناوري هاي جديد پيشرفت هاي قابل توجهي در زمينه فرآوري و بسته بندي نشان داده اند که به اين ترتيب مي توانيم يک نوع ماده غذايي را مدتها حتي دور از شرايط ويژه ، سالم نگه داريم ، اما با توجه به اثرات بيماري زاي مواد نگهدارنده اقبال عمومي به سمت موادغذايي خشک شده افزايش يافته است.

شايد با شنيدن نام موادغذايي خشک شده به ياد لواشک ها و برگه هاي زردآلويي بيفتيم که از دوران کودکي همراهمان بود و در بساط مادر بزرگ و پدر بزرگ بيشتر پيدا مي شد، اما امروزه اين صنعت فقط به چند ماده غذايي محدود نمي شود و طيف وسيعي از محصولات غذايي را در بر مي گيرد.

بد نيست بدانيم که تنها راه خشک کردن موادغذايي تازه حرارت دادن به آنها نيست. در توليد محصولات خشک شده چند عامل اصلي بيشتر از هم جلب توجه مي کند.

شماري از اين عوامل که از همه مهتر است حفظ شکل ظاهري ، رنگ ، بو و مزه آنهاست. شايد خود شما هم بارها و بارها براي اين کار اقدام کرده ايد و نتيجه چيز مطلوبي از آب در نيامده باشد.

دکتر سيدعلي مرتضوي ، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي گويد: در بسياري از مواقع ، حفظ ساختار اوليه سلولي نه تنها به نوع فرآيند خشک کردن محصولات بلکه به چگونگي انجماد آنها بستگي دارد.

هنگام خشک کردن محصولات آبداري مثل ميوه ها و سبزيها امکان دارد در طول فرآيند غشاهاي سلول آسيب ببينند يا سالم باقي بمانند.

فرآيند خشک کردن نه تنها آب ماده غذايي را تقليل مي دهد، بلکه خواص فيزيکي بيوشيميايي و شيميايي مثل فعاليت آنزيمي ، فساد ميکروبي ، تردي ، سفتي ، طعم و رايحه ماده غذايي را هم دستخوش تغيير مي کند.

شايد براي شما هم پيش آمده باشد که در حين خشک کردن سبزيها به صورت سنتي دچار همين مشکل شدهادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

روش هايي جديد براي نگهداري غذا http://www.gigapars.com/templates/ja_bellatrix/images/printButton.png (http://www.gigapars.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=1078&pop=1&page=0&Itemid=57) http://www.gigapars.com/templates/ja_bellatrix/images/emailButton.png (http://www.gigapars.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=1078&itemid=57) 10 تیر 1385 ساعت 14:05 اين روزها فناوري در جاي جاي زندگي شهري و حتي روستايي ما ريشه دوانيده است، بخصوص در زمينه صنايع غذايي فناوري هاي جديد پيشرفت هاي قابل توجهي در زمينه فرآوري و بسته بندي نشان داده اند که به اين ترتيب مي توانيم يک نوع ماده غذايي را مدتها حتي دور از شرايط ويژه ، سالم نگه داريم ، اما با توجه به اثرات بيماري زاي مواد نگهدارنده اقبال عمومي به سمت موادغذايي خشک شده افزايش يافته است.

شايد با شنيدن نام موادغذايي خشک شده به ياد لواشک ها و برگه هاي زردآلويي بيفتيم که از دوران کودکي همراهمان بود و در بساط مادر بزرگ و پدر بزرگ بيشتر پيدا مي شد، اما امروزه اين صنعت فقط به چند ماده غذايي محدود نمي شود و طيف وسيعي از محصولات غذايي را در بر مي گيرد.

بد نيست بدانيم که تنها راه خشک کردن موادغذايي تازه حرارت دادن به آنها نيست. در توليد محصولات خشک شده چند عامل اصلي بيشتر از هم جلب توجه مي کند.

شماري از اين عوامل که از همه مهتر است حفظ شکل ظاهري ، رنگ ، بو و مزه آنهاست. شايد خود شما هم بارها و بارها براي اين کار اقدام کرده ايد و نتيجه چيز مطلوبي از آب در نيامده باشد.

دکتر سيدعلي مرتضوي ، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي گويد: در بسياري از مواقع ، حفظ ساختار اوليه سلولي نه تنها به نوع فرآيند خشک کردن محصولات بلکه به چگونگي انجماد آنها بستگي دارد.

هنگام خشک کردن محصولات آبداري مثل ميوه ها و سبزيها امکان دارد در طول فرآيند غشاهاي سلولادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

روش هايي جديد براي نگهداري غذا http://www.gigapars.com/templates/ja_bellatrix/images/printButton.png (http://www.gigapars.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=1078&pop=1&page=0&Itemid=57) http://www.gigapars.com/templates/ja_bellatrix/images/emailButton.png (http://www.gigapars.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=1078&itemid=57) 10 تیر 1385 ساعت 14:05 اين روزها فناوري در جاي جاي زندگي شهري و حتي روستايي ما ريشه دوانيده است، بخصوص در زمينه صنايع غذايي فناوري هاي جديد پيشرفت هاي قابل توجهي در زمينه فرآوري و بسته بندي نشان داده اند که به اين ترتيب مي توانيم يک نوع ماده غذايي را مدتها حتي دور از شرايط ويژه ، سالم نگه داريم ، اما با توجه به اثرات بيماري زاي مواد نگهدارنده اقبال عمومي به سمت موادغذايي خشک شده افزايش يافته است.

شايد با شنيدن نام موادغذايي خشک شده به ياد لواشک ها و برگه هاي زردآلويي بيفتيم که از دوران کودکي همراهمان بود و در بساط مادر بزرگ و پدر بزرگ بيشتر پيدا مي شد، اما امروزه اين صنعت فقط به چند ماده غذايي محدود نمي شود و طيف وسيعي از محصولات غذايي را در بر مي گيرد.

بد نيست بدانيم که تنها راه خشک کردن موادغذايي تازه حرارت دادن به آنها نيست. در توليد محصولات خشک شده چند عامل اصلي بيشتر از هم جلب توجه مي کند.

شماري از اين عوامل که از همه مهتر است حفظ شکل ظاهري ، رنگ ، بو و مزه آنهاست. شايد خود شما هم بارها و بارها براي اين کار اقدام کرده ايد و نتيجه چيز مطلوبي از آب در نيامده باشد.

دکتر سيدعلي مرتضوي ، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي گويد: در بسياري از مواقع ، حفظ ساختار اوليه سلولي نه تنها به نوع فرآيند خشک کردن محصولات بلکه به چگونگي انجماد آنها بستگي دارد.

هنگام خشک کردن محصولات آبداري مثل ميوه ها و سبزيها امکان دارد در طول فرآيند غشاهاي سلول آسيب ببينند يا سالم باقي بمانند.

فرآيند خشک کردن نه تنها آب ماده غذايي را تقليل مي دهد، بلکه خواص فيزيکي بيوشيميايي و شيميايي مثل فعاليت آنزيمي ، فساد ميکروبي ، تردي ، سفتي ، طعم و رايحه ماده غذايي را هم دستخوش تغيير مي کند.

شايد براي شما هم پيش آمده باشد که در حين خشک کردن سبزيها به صورت سنتي دچار همين مشکل شده باشيد و نتيجه کار چيز چندان جالبي از کار در نيامده باشد اين موضوع اغلب به شيوه غلط خشک کردن بر مي گردد و چيزي که عامل اصلي آن است ، اغلب ميزان آب موجود در سبزيها و ميوه ها است ؛ اما در صنعت سعي شده است با ترفندهايي جلوي تخريب بيشتر را بگيرند يکي از اين فوتهاي کوزه گري تعيين ميزان آب در موادغذايي و پايداري آن است.

پايداري آب

فساد ميکروبي و تخريب شيميايي موادغذايي تا حد بسيار زيادي به آب بستگي دارد. معمولا با توجه به فعاليت آب و محتواي موادغذايي تغييرات ميکروبي ، فيزيکي ، ساختماني ، واکنش هاي آنزيمي و غير آنزيمي ، تخريب مواد مغذي ، عطر و طعم موادغذايي و... مورد بررسي قرار مي گيرند.

دکتر مرتضوي مي گويد: سلولهاي زنده به وضعيت آب محيط اطرافشان حساس هستند، توانايي ميکروارگانيسم ها براي رشد و توليد سموم به فعاليت آب محيط بستگي دارد، حتي ثابت شده که حداقل فعاليت آب مورد نياز براي توليد توکسين (سم مهلکي که بر اثر فعاليت ميکروارگانيسم هاي مضر توليد مي شود) اغلب از حداقل فعاليت آب مورد نياز براي رشد بيشتر است.

اما فعاليت هاي آنزيمي در فرآورده هاي غذايي با فعاليت آب کمتر از 75درصد مهار مي شود و معمولا تيمارادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

نمایشگر عملکرد محصول:

 

در حال حاضر نمایشگرهای عملکر محصول جهت نصب روی مدل های جدید کمباین ها که توسط تولید کننده های مختلف به بازار آمده است مورد استفاده قرار می گیرد.این نمایشگرها میزان عملکرد محصول را براساس زمان یا مسافت نشان می دهند(به طورمثال میزان عملکرد در هر ثانیه یا هر متر) .

 

نقشه های عملکرد محصول:

 

دریافت کننده های GPS (Global Positioning System به همراه نمایشگرهای عملکرد محصول وظیفه ی اعلام داده هایی همچون مختصات فضایی را به مانیتورهای عملکرد محصول دارند. این داده ها به نقشه های عملکرد محصول مزرعه تبدیل می شوند.نقشه های عملکرد محصول دارای داده های مورد تاییدی هستند که نتایج حاصل از میزان اختلافات موجود در قسمت های مختلف مزرعه را بیان می کند.

 

کودپاش های پخش متغیر

 

کنترل کننده های پخش متغیر جهت پخش کود های جامد ،مایع ویا گازی

 

مورد استفاده قرار می گیرند.این دستگاه ها یا توسط کنترل کننده های دستی همچون راننده ی ماشینها ویا بطور خودکار توسط یک کامپیوترمجهز به نقشه ی دقیق الکترونیکی کنترل می شوند.

 

نقشه های علف های هرز

 

یک کشاورز در هنگام دروکردن ،انجام عملیات بذز پاشی ویا سم پاشی می تواند با استفاده از یک صفحه کلید ویا دکمه هایی که با گیرنده ی GPS تنظیم شده اند نقشه ی علف های هرز را رسم کند.سپس بایستی در مورد جزئیات این نقشه ها بر روی یک کامپیوتر مطالعه ونتیجه را با نقشه های عملکرد محصول ،نقشه های کودپاشی و سم پاشی مقایسه کند و تصمیم های لازم و اساسی را جهت مبارزه با علف های هرز اتخاد

 
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

استفاده از نقشه ها در کشاورزی دقیق

یکی از موارد مهم در این تکنولوژی ،نقشه های الکترونیکی (Electronic maps)هستند که توسط سیستم سنجش از راه دور ( ماهواره ها و رادارها) از مزارع مختلف تهیه می شوند.این نقشه ها که مقدار اختلافات را در نقاط مختلف مزرعه نشان می دهند به حافظه ماشین های جدید که باتکنولوژی دقیق کار می کنند و تحت عنوان ماشین های پخش متغیر (Variable Rate Applications ) می باشند سپرده می شوند تا این ماشین ها مقدار ورودی ها را براساس اطلاعات نقشه ،به تناسب مقدار مورد نیاز اعمال کنند.علاوه بر نقشه های الکترونیکی ،حسگرهانیز برای نشان دادن اختلافات درون مزرعه ای در نقاط مختلف آن ،کاربرد بسزایی دارند.

 

علی رغم اینکه در نگاه اول کاربرد کشاورزی دقیق مدیریت پیچیده ای را می طلبد و از طرفی توجیه اقتصادی چنین سیستمی با تردید هایی مواجه است امّا به نظر می رسد با چالشهای موجود در جهان امروز،نسلهای آینده نا گزیر به روی آوردن به چنین شیوه هایی خوآهندبود.هرچند که در حال حاضر نیز

 

این نوع سیستم مدیریت مزرعه درکشورهای پیشرفته بویژه امریکا در حال تبدیل  به سیستم رایج کشاورزی می باشد.سهولت دسترسی به ابزارهاو تکنولوژی پیشرفته در این کشورها و همچنین سطح وسیع اغلب مزارع از دیگر عوامل روی آوردن این کشورها به این نوع سیستم کشاورزی است.

 

 

 

از جمله محدودیت های حاکم بر تکنولوژی دقیق در کشاورزی هزینه ی نسبتا بالای آن ، لزوم تصحیح اولیه ی داده ها ونقشه های آن با واقعیت ها ،عدم بیان علت ها (بلکه فقط معلولها و واقعیت های موجود را نشان میادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

سامانه اطلاعات مکانی

 

سامانهٔ اطلاعات مکانی یا سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information Systems) یا GIS یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه وتحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد.

 

هدف نهایی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی، پشتیبانی جهت تصمیم گیری های پایه گذاری شده بر اساس داده‌های مکانی می‌باشد و عملکرد اساسی آن بدست آوردن اطلاعاتی است که از ترکیب لایه‌های متفاوت داده‌ها با روشهای مختلف و با دید گاه‌های گوناگون بدست می‌آیند

 

 

 

تاریخچه

 

برای اولین بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ در آمریکا کار بر روی اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی آغاز شد. در این سیستم ها عکس های هوایی، اطلاعات کشاورزی، جنگلداری، خاک ، زمین شناسی و نقشه‌های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند.

 

اولین جی آی اس، جی آی اس ملی کانادا است که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ به وجود آمد و تاکنون مورد استفاده‌است. در ایران، اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از این سامانه را در کشور آغاز کرد، سازمان نقشه‌برداری کشور بود که در سال ۱۳۶۹ براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، عهده‌دار طرح به‌کارگیری این سامانه شد

 

نام

 

در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی:واژه جغرافیایی (Geographic) عبارت است از موقعیت موضوع های داده ها، برحسب مختصات جغرافیایی.

واژه (Information) یا اطلاعات نشان می‌دهد که داده‌ها در GIS برای ارائه دانسته‌های مفید، نه تنها به صورت نقشه‌ها و تصاویر رنگی بلکه بصورت گرافیک های آماری، جداول و پاسخ های نمایشی متنوعی به منظور جستجوهای عملی سازماندهی می‌شوند.

واژه (System) یا سیستم نیز نشان دهنده این است که GIS از چندین قسمت متصل و وابسته به یکدیگر برای کارکرد های گوناگون، ساخته شده است.

 

 

تعریف‌های دیگر GIS

 

دقیق ترین تعریف مربوط است به موسسه تحقیقات سیستم‌های محیطی در ردلند کالیفرنیا که یکی از فروشندگان اصلی این سیستم‌ها در جهان است : "سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی مجموعه‌ای از سخت افزار ، نرم افزار ، داده‌های جغرافیایی و منابع انسانی است که به منظور کسب ، ذخیره ، به روز رسانی ، به کارگیری ، تحلیل و نمایش کلیه اشکال اطلاعات مرجع جغرافیایی طراحی می‌شود."

 

ویژگی‌های سامانه اطلاعات مکانیاین سامانه علاوه بر اطلاعات توصیفی ، امکان ورود اطلاعات پیکسلی ویا برداری را از منابع مختلفی از قبیل نقشه ،تصاویر هوائی و ماهواره‌ای ،GPS ، تجهیزات نقشه برداری و غیره دارد.

این سامانه امکان انجام تحلیل ، پردازش و پرسش و پاسخ‌های مکانی مورد نیاز کاربر را دارد.

این سامانه امکان ارائه نتایج در قالب نقشه ،گزارش ، جدول و نمودار را دارد.

در طراحی وتولید این سیستم‌ها از مجموعه فناوری‌های مهندسی نرم افزار ، مهندسی اطلاعات( مدل داده ) و مهندسی GIS برای نیل به خصوصیات فوق استفاده می‌شود.

 

 

استاندارد‌های مطرح در زمینه GIS

 

زمینه‌های گوناگونی در این رشته وجود دارد که عملیاتهای مکانی - نمایش و تحلیل نقشه‌ها و WEB GIS و بخش ردیابی و مسیریابی از زمینه‌های فعالیت در این بخش می‌باشد

 

سازمان‌های پیشرو در سطح جهانیاو جی سی کنسرسیوم جی آی اس باز.

ISO سازمان جهانی استاندارد‌ها.

USGS سازمان زمین شناسی ایالات متحده آمریکا

 

 

 

 

کاربرد‌های GIS

 

کمتر بانک اطلاعاتی را می‌توان نام برد که حد اقل بخشی از اطلاعات آن به گونه‌ای به مکان وابسته نباشد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

نقاطي كه امكان وصول امواج ماهواره درآنها نباشد مانند داخل ساختمانها ، غارها ونقاط زيرزميني ديگر و يا زير دريا ، كاربردهاي هوايي GPS در رهيابي براي هوانوردي تجاري ميباشد . در دريا نيز ماهيگيران ، قايقهاي تجاري ، ودريا نوردان حرفه أي از GPS براي رهيابي استفاده مي كنند .

استفاده هاي زميني GPS بسيار گسترده تر مي باشد . مراكز علمي از GPS براي استفاده از قابليت و دقت زمان سنجي اش واطلاعات مكاني اش استفاده مي كنند . نقشه برداران از GPS براي توسعه منطقه كاري خود بــــهره مي گيرند . سايتهاي گرانقيمت نقشه برداري دقتهايي تا يك متر را فراهم مي آورند . GPS ها علاوه بر صرفه جويي دقتهاي بهتري را براي اين سايتها به ارمغان مي آورند . استفاده هاي تفريحي از GPS نيز به تعداد تمام ورزشهاي تفريحي متنوع است . به عـنوان مثال براي شكارچيان ، برف نوردان ، كوهنوردان وسياحان و…

در نهايت بايد گفت هركسي كه مي خواهد بداند كه دركجا قراردارد ، راهش به چه سمتي است ، ويا با چه سرعتي درحركت است مي تواند از يك GPS استفاده كند . در خودروها نيز وجود GPS به امري عادي بدل خواهد شد.سيستم هايي درحال تهيه است تا دركنار هر جاده اي با فشار دادن يك كليد موقعيت به يك مركز اورژانس انتقال يابد . ( بوسيله انتقال موقعيت فعلي به يك مركز توزيع ) سيستم هاي پيچيده ديگري موقعيت هر خودرو را دريك خيابان ترسيم مي كنند اين سيستمها به راننده بهترين مسير براي رسيدن به يك هدف خاص را پيشنهاد مي كنند .

 

منبع : مرکز مقالات کشاورزیAKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )

يكي از عواملي كه بر روي دقت عمل يك GPS اثــر مي گذارد . شكل قرار گرفتن ماهواره ها نسبت به يكديگر مي باشد . (از نقطه نظر GPS )

اگر يك GPS با چهار ماهواره تبادل نمايد و هر چهار ماهواره در شمال و شرق GPS باشند طرح و هندسه اين ماهوارها براي اين GPS بسيار ضعيف ميباشد و شايد GPS قادر نباشد مكان يابي نمايد. زيرا تمام اندازه گيريهاي فاصله در يك جهت عمومي قرار دارند. مثلث سازي ضعيف است وناحيه مشترك بدست آمده ازاشتراك اين مسافت سنجي ها وسيع مي باشد ( مكاني كه GPS براي مكان خود تصورمي كند بسيار وسيع مي باشد ودر نتيجه تعيين دقيق محل آن ممكن نيست ) دراين موقعيتها حتي اگر GPS مكان يابي را انجام دهد وموقعيتي راگزارش نمايد دقت آن نمي تواند زياد خوب باشـــــــد ( كمتر از500-300 فيت ). اگر همين چهارماهواره درچهارجهت ( شمال ، جنوب ، شرق ، غرب ) وبا زواياي 90 درجه قرارداشته باشند طرح اين چهار ماهواره براي GPS مزبور بهترين حالت مي باشد چراكه جهات مسافت سنجي چهار جهت متفاوت و نقطه اشتراك اين مسافت سنجي ها بسيار كوچك مي باشد . وهرچه اين نقطه اشتراك كوچكتر باشد به معني آن است كه بيشتر به نقطه واقعي حضورخود نزديك شده ايم . دراين موقعيت دقت عمل كمتر از100فيت مي باشد .

طرح وهندسه قرارگرفتن ماهواره ها هنگاميكه GPS نزديكي ساختمانهاي بلند، قلل كوهها ، دره هاي عميق ويا در وسايل نقليه قرارگرفته باشد به مساله مهمتري تبديـل مي گردد .اگر مانعي در رسيدن سيگنالهاي بعضي از ماهواره ها وجود داشته باشد GPS مي تواند از بقيه ماهواره ها بـــراي مكان يابي خود استفاده نمايد. هرچه اين موانع بيشتر و شديدتر شوند مكان يابي نيز مشكل تر مي گردد .

يك گيرنده GPS نه تنها ماهواره هاي قابل استفاده را تشخيص مي دهد بلكه مكان آنها را درآسمان نيز تعيین مي كند . ( ارتفاع و زاويه ) منبع ديگرايجاد خطا " چند مسيري " مي باشد ." چند مسيري" نتيجه انعكاس سيگنال راديويي به وسيله يك شي مي باشد . اين پديده باعث ايجاد تصاوير سايه دار در تلويزيونها مي گردد هر چند در آنتنهاي جديد اين شكل به وجود نمي آيد ، اين پديده در آنتنهاي رو تلويزيوني قديمي به وجود مي آمد.

بروز اين اختلال براي GPS ها به اين شكل است كه امواج بعد از انعكاس به وسيله اشياء ( مانند ساختمانها يا زمين ) به آنتن GPS برسند . در اين صورت سيگنال مسير بيشتري را تا رسيدن به آنتن GPS طي مي كند و اين باعث مي شود كه GPS فاصله ماهواره را بيشتر از آنچه هست محاسبه نمايد. كه باعث ايجاد خطا در مكان يابي نهايي مي گردد. در صورت بروز اين اختلال تقريباً 15 فيت بر خطاي نهايي افزوده مي شود .منبع ديگري نيز براي ايجاد خطا ممكن است وجود داشته باشند . افزايش تاخير ( delay ) به دليل اثرات جوي نيز مي تواند برروي دقت كار اثر بگذارد . همچنين خطاهاي ساعت داخلي GPS . در هر دو اين موارد گيرنده GPS طوري طراحي شده است كه اين اثرات را جبران نمايد . ولي خطاهاي كوچكي بر اساس همين اثرات همچنان بروز خوآهند كرد .

در عمل ، دقت كار يك GPS غير نظامي معمولي ، با توجه به تعداد ماهواره هاي تبادلي و طرح قرار گرفتن آنها بين 60 تا 225 فيت مي باشد. GPS هاي پيچيده تر و گرانتر مي توانند با دقتهايي در حد سانتيمتر كاركنند . ولي دقت يك GPS معمولي نيزمي تواند به كـــمك پـــردازشي بـــه نـــام DGPS Differential GPS به حدود 14 فيت يا كمتر برسد .سرويسهاي DGPS با هزينه كمي قابل اشتراك مي باشند . سيگنال تصحيحات DGPS توسط سازمان Army Corps Of Engineers و از ايستگاههاي مخصوص ارسال مي گردد . اين ايستگاهها در فركانس KHZ .325- 283.5 كار مي كنند تنها هزينه استفاده از اين سرويس خريدن يك دامنه از اين سيگنالها مي باشد . با اين كار يك گيرنده ديگر به GPS ما متصل مي شود ( از طريق يك كابل سه رشته اي ) و عمل تصحيح را طبق يك روش استاندارد به نام ( RTCM SC-104 ) انجام مي دهد . اشتراك سرويسهاي DGPS از طريق امواج راديويي FM نيز ممكن مي باشد .

 

چه كساني از GPS استفاده مي كنند ؟

 

GPS ها داراي كاربردهاي متنوعي در زمين ، دريا و هوا مي باشند ، اساساً GPS هر جايي قابل استفاده است مگر در


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

ماهواره های این سیستم، در مداراتی دقیق هر روز 2 بار بدور زمین می گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می کنند. گیرنده های GPS این اطلاعات را دریافت کرده و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می کنند. در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه می کند. از اختلاف این دو زمان فاصله گیرنده از ماهواره تعیین می گردد. حال این عمل را با داده های دریافتی از چند ماهواره دیگر تکرار می کند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با اختلافی ناچیز، معین می کند.

گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل 3 ماهواره برای محاسبه 2 بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، و همچنین دریافت اطلاعات حداقل 4 ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی نیازمند است. با ادامه دریافت اطلاعات از ماهواره ها گیرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسیرپیموده شده، فواصل طی شده، فاصله باقی مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید و بسیاری اطاعات مفید دیگر، می نماید.

 

گیرنده GPS

 

بسته به نوع مصرف و بودجه می توانید از طیف وسیع گیرنده های GPS بهره ببرید. همچنین، باید از در دسترس بودن نقشه مناسب و بروزجهت ناحیه مورد استفاده تان، اطمینان حاصل کنید. امروزه بهای گیرنده های GPS بطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است و هم اکنون در کشور ما (ایران) با بهایی معادل یک عدد گوشی متوسط موبایل نیز می توان گیرنده GPS تهیه کرد. در کشورهای توسعه یافته از این سیستم جهت کمک به راهبری خودرو، کشتی و انواع وسایل نقلیه بهره گیری می شود.

هر چه نقشه های منطقه ای که در حافظه گیرنده بارگذاری می شود دقیق تر باشد، سرویسهایی که از GPS می توان دریافت داشت نیز ارتقا می یابد. برای مثال، می توان از GPS مسیر نزدیکنرین پمپ بنزین، تعمیرگاه و یا ایستگاه قطار را سوال نمود و مسیر پیشنهادی را دنبال کرد. دقت مکانیابی این سیستم در حد چند متر می باشد، که بسته به کیفیت گیرنده تغییر می کند. از سیستم محلیابی جهانی می توان در کارههایی چون نقشه برداری و مساحی، پروژه های عمرانی، کوهنوردی، کایت سواری، سفر در مناطق ناشناخته، کشتی رانی و قایقرانی، عملیات نجات هنگام وقوع سیل و زمینلرزه و هر فعالیت دیگر که نیازمند محل یابی باشد، بهره برد.

هر کس که بخواهد بداند کجاست و بکجا می رود به این سیستم نیازمند است، با توجه به نزول شدید بهایادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

ج) طبقه بندی بر اساس نوع شاسی یا قاب

 

- تراکتورهای با شاسی دارای یک قسمت حمایت کننده به نام شاسی یا قاب هستند.

- در تراکتورهای نیم شاسی دو تیرک یا محور طولی به دو طرف بدنه ی موتور ع محفظه ی کلاچ و یا محفظه ی جعبه دنده به وسیله ی پیچ و مهره متصل می شود.

- تراکتورهای بدون شاسی فاقد هر گونه حمایت کننده اضافه هستند . د راین نوع بدنه ی تراکتور به صورت یکپارچه است.

 

 

 

 

کلمه کمباین به معنی ترکیب می باشد و همان فارسی شده Combine است كه از ريشه Combination گرفته شده است و در ماشين هاي كشاورزي اصولا به وسيله اي گفته مي شود كه چند كار را به صورت تركيبي ( در عرض هم يا در طول هم ) به انجام مي رساند.

ماشين هاي كمباين در دو گروه ماشين هاي كاشت و ماشين هاي برداشت به چشم مي خورند و اساسا با افزودن اسمي به آن موضوع فعاليت آن مجموعه تركيبي مشخص مي شود.

از جمله اين كمباين ها مي توان به كمبينات ( ماشين كاشت ) و كمباين هاروستر ( ماشين برداشت ) اشاره كرد كه در ذيل به توضيح مختصري در مورد آن ها پرداخته مي شود.

1 - كمبينات ها : يك ماشين تركيبي كاشت است كه داراري مخازن بذر و كود و تعدادي ادوات خاكورز مي باشد و عمليات خاكورزي و كاشت را تواما انجام مي دهد. اين ماشين بصورت كششي بوده و عمليات كاشتادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

نگاهي به تاثير متقابل مكانيزاسيون در عمليات خاك‌ورز

 

در اجراي مراحل مختلف عمليات كشاورزي، اهميت خاك‌ورزي به‌عنوان يكي از اركان اصلي بر كسي پوشيده نيست. به‌كارگيري روش‌هاي نوين خاك‌ورزي، از جهت بهبود كيفي و نيز از ديدگاه كاهش فرسايش خاك، حائز اهميت است.

 

در عمليات خاك‌ورزي، عوامل مختلفي ازجمله خرد شدن يكنواخت كلوخ‌ها، حفظ رطوبت، مواد آلي خاك، تسطيح، كاهش فرسايش و... داراي اهميت بسزايي است. لذا بخش وسيعي از مبحث مكانيزاسيون هميشه با بهبود شرايط عمليات خاك‌ورزي ارتباط دارد و اهميت اين مطلب، هرگز از ديد كارشناسان و صاحب‌نظران بخش كشاورزي پوشيده نمانده است.

 

بي‌شك پي از عمليات خاك‌ورزي مقوله كاشت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. چراكه بسترسازي و كشت صحيح، روش‌هاي مطلوب‌تر كاشت كه بتواند بذر را با دقت كامل، در فواصل يكنواخت و عمق مناسب بكارد، مدنظر است.

 

نكته درخور توجه آن است كه چه در عمليات خاك‌ورزي و كاشت و چه در بخش‌هاي ديگر استفاده از روش‌ها و ابزارهايي كه ضمن ايجاد تحولات مورد نياز از سرعت بالايي نيز برخوردار باشد، كاملا موثر است. از طرفي ادوات و ماشين‌آلاتي كه بتوانند عمليات خاك‌ورزي و كاشت را به‌طور همزمان انجام دهند، ضمن دستيابي به همه موارد مذكور، در مصرف سوخت تراكتور و درنهايت، مصرف هزينه‌هاي توليد نيز صرفه‌جويي خوآهند كرد و از اين حيث كاملا توجيه اقتصادي خوآهند داشت.

 

در اين راستا يكي از مهم‌ترين ادوات معرفي‌شده توسط شركت مگاكشت ابزار، كمبينات رديف‌كار است، اين دستگاه مركب از دو دستگاه خاك‌ورزي و كاشت است كه توسط يك اتصال‌دهنده، كمبينات را تشكيل مي‌دهند. بخش خاك‌ورز دستگاه سيلكوتيلر است كه با حركت چرخشي تيغه‌هاي خود، خاك را بر هم مي‌زند، كلوخ‌ها را كاملا خرد مي‌كند و توسط ماله و غلطك پشتي، عمليات تسطيح را انجام مي‌دهد. پس از آن، رديف‌كار پنوماتيكي قرار دارد كه مي‌تواند محصولاتي چون ذرت، چغندر و... را به‌صورت رديفي بكارد.

 

اين رديف‌كار با دقت فوق‌العاده بالاي خود، بذر را بر مبناي بوته در هكتار مي‌كارد. در اين كمبينات، سيلكوتيلر ساخت كمپاني با سابقه ماسكيو ايتاليا است كه با سال‌ها تجربه در زمينه ساخت ادوات كشاورزي خصوصا دستگاه‌هاي خاك‌ورزي، از توليدكنندگان بزرگ اين ادوات در دنيا به‌شمار مي‌رود.

 

همچنين شركت سازنده جهت ارتقاي سطح كمي و كيفي در بخش ماشين‌آلات و به‌دنبال معرفي كمبينات خطي كار و بسياري از دستگاه‌هاي مفيد و مورد نياز در سراسر كشور، كمبينات رديف‌كار شركت ماسيكو و گاسپاردو اتيايي را به كشاورزان معرفي مي‌كند و آمادگي خود را جهت فروش، آموزش و ارايه كليه خدمات پس از فروش اين دستگاه اعلام مي‌كند.

 

استفاده كمبينات رديف‌كار در محصول ذرت علاوه بر اين‌كه موجب افزايش عملكرد در توليد مي‌شود، بعد از اتمام عمليات شخم و تكميل تهيه زمين، با درنظر گرفتن درجه حرارت محيط به‌خصوص هنگامي كه حرارت خاك تا عمق پنج سانتي‌متري به حدود 9 تا 10 درجه سانتيگراد رسيد، مي‌تواند در جهت سهولت كاشت بذر مفيد واقع شود كه مقدار بذر مورد نياز جهت كاشت براي هر هكترا زمين زراعي، تابع عواملي مانند روش كاشت، بافت خاك، زمان كاشت شرايط جوي، محيط و مقدار آب است كه در اين ميان، روش كاشت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

 

 

يكي از مهم‌ترين عاملي كه باعث افزايش عمكرد اين محصول ذرت مي‌شود، تعداد بوته مادر واحد سطح يا در هكتار زمين زراعي است كه هرچه فواصل كاشت، دقيق‌تر باشد به عملكرد بيشتري دست خواهيم يافت. براي آن‌كه بذر كاشته‌شده به‌طور يكسان و در يك زمان، جوانه توليد كنند و همگي با هم از خاك خارج شوند، بهتر اس


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

 در ماشین های کشاورزی

 

سيستم هاي مورد نياز يك تراكتور خودكار كوچك چكيده اين مقاله تعدادي از سيستم هاي مورد نياز يك تراكتور كوچك اتوماتيك را پيشنهاد مي كند كه شامل صفات فيزيكي در كنار خصائص حر كتي در زمينه فعاليت ها و شرايط مشخص مي باشد .تراكتور بايد از نظر فيزيكي كوچك ، سبك وزن ، قابل اطمينان و داراي وسايل ارتباطي سريع كه به آساني مديريت مي شوند باشد .5 موضوع داخلي و 13 موضوع خارجي براي راه اندازي حركت ها ي مختلف، شناسايي شدند كه مي توان در راه اندازي رفتار هاي مختلف از آن ها استفاده كرد . 4 روش عملياتي براي تراكتور مشخص شد كه شناسايي يا اكتشاف محل كار ( زمين زراعي ) و وجين كردن علف هرزبه عنوان دو وظيفه عمده براي خودكار شدن شناخته و تعريف شدند .

 

واژه هاي كليدي : تراكتور خودكار ،ربات هاي كشاورز، رفتار،سيستم هاي مورد نياز مقدمه پيشرفت ها در اطلاعات و تكنولوژي IT تغييرات معني داري در اغلب نظام هاي كلي ،از جمله كشاورزي ايجاد كرده است .اغلب، نتايج فرآيند هاي برنامه هاي كامپيوتري نياز به ورودي هاي زيادي دارند به همين دليل وجود نرم افزار هاي خود تعريف گر، كه برنامه هايي از نظر تكنيكي پيشرفته اند،لازم مي باشد تا خودرو بتواند خودش را با نياز هاي مخصوص استفاده كننده تطبيق دهد

 

توانايي مورد استفاده قرار دادن اين پيشرفت ها در مكانيزاسيون كشاورزي و بيشتردر ماشين هاي خاك ورزي اجتناب ناپذير است. با توجه به كاهش قيمت هاي جهاني در توليد غذا و حذف كمك هاي مالي به توليدات، بسياري از كشاورزان، امروزه براي باقي ماندن در عرصه تجارت جهاني، تحت فشار هاي فزاينده مالي هستند .كشاورزان، راه هاي مختلفي را براي كم كردن هزينه هاي توليد، امتحان مي كنند .بسياري از كشاورزان از مزيت صرفه جويي در مقياس هاي مزرعه مانند كاهش سايز كشاورزي نسبت به مزرعه هاي بزرگ تر و تراكتور هاي بزرگ تر ،كار مورد نياز در هر هكتار را كم مي كنند . به علاوه افزايش نرخ بازده كشاورزي ،باغباني ،جنگلداري كه در شمال اروپا به وجود آمده است اين فكر را توسعه داده است كه آيا چندين ماشين خودكار كوچك ،موثرتر از تراكتورهاي بزرگ رايج خواهد بود ؟به منظور بررسي اين فرضيه، يك تراكتور كوچك با كنترل هوشمند پيشنهاد شد .

 

اين خودرو هاي خود كار مي بايست توانايي انجام كار در 24 ساعت در يك روز در طي سال ، در اغلب موقعيت هاي آب و هوايي را داشته باشند .همچنين اگر اين سيستم بتواند مواد شيميايي را جايگزين استفاده زياد انرژي مثل سوخت ديزل بكند، اثرات محيطي ناشي از سوخت هاي فسيلي را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد. در ضمن با استفاده از سيستم كنترل ، بهتر مي توان تجهيزات را با تغييرات لازم در موارد مختلف، هماهنگ و در نهايت فشردگي خاك را خيلي كم كرد. به همين دليل سعي مي كنند اين خودرو را به صورت كاملا اتوماتيك و بدون نياز به اپراتور، توسعه بدهند. فرآيند كاهش مقياس در حقيقت با ايده ي كشاورزي دقيق شروع شد.توانايي هدايت و رهبري سيستم هاي محافظ گياهان منحصر به فرد فتو تكنولوژي گفته مي شود .دركشاورزي دقيق از دستگاه هایي كه تكنولوژي سودمندي دارند استفاده مي شود.

 

مثل سيستم موقعيت ياب جهاني (GPS)،سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)، سيستم اطلاعات مديريت (MIS)مانند حسگرها و كنترل كننده ها در زمين كه با ايجاد مديريت مزرعه، زمين هاي تراز را جايگزين زمين هاي دست نخورده مي كنند .عوارض ناشي از افزايش روند پوشاندن كامل زمين با يك نوع گياه منحصر به فرد ، عملكرد هاي يكسان ،نگهداري هايي با مداخله انسان ، ما را متوجه مزاياي بيشتر كنترل هاي مختلف ، مخصوصا خودرو هاي خود كار، نسبت به ماشين هاي متداول مي كند .اخيرا ماشيني از اين نوع ساخته شده كه اين خودرو ي خودكار در زراعت ، بذرپاشي ،وجين علف هرز ،گشت زني اكتشافي، كاربرد كود ها و مواد شيميايي ،آبياري و برداشت محصول استفاده مي شود. دو مثال خوب از اين فرايند در زمينه اكتشاف و شناسايي زمين و ماشين هاي وجين علف هرز است .

 

اكتشاف زمين زراعي تعداد زيادي از حسگر ها از راه حس كردن مي توانند شرايط دانه و خاك را معلوم كنند .يكي از اين سيستم ها كه در حال حاضر مي تواند استفاده شود داراي اجزاي مجزايي است كه مدت زمان طولاني را براي فرايندكسب داده هاي آماري مي گيرد.براي مثال ماشين هاي بينا كه در ماشين هاي وجين علف هرز استفاده مي شود. دراين سيستم با در يافت چندين طيف پاسخ از تاج پوشش گياهي كه مقدار كلروفيل را نمايش مي دهدومقداردي اكسيد كربن كه به سلامتي خاك وابسته است و قابليت هدايت الكتريكي خاك كه با رطوبت همبسته است، را نشان مي دهد.براي تعيين نيتريد خاك ،مسائل مهم وابسته به موجودات آلي ،ظرفيت مبادله يون ،ph خاك و رطوبت خاك كه از مسائل مهم در عمق هاي مختلف شمرده مي شود ازبازتاب اشعه مادون قرمز با طيف سنج فتو خاك در زمان طبيعي مي توان استفاده كرد. ترانزيستور هاي تاثير گزينشي يوني نيز (ISFETS) مي توانند به نيتريد ، PH و ديگر فاكتور هاي محلول در خاك، زماني كه مقدار آن ها از حالت تعادل خارج مي شوند حساس باشند. بعضي از اين سيستم هاي حسي يا حسگر ها هنوز در وضعيت پژوهش و تحقيق هستند اما پژوهشگران وعده داده اند كه دانسته ها ي ما را در مورد مديريت محيط دانه و پرورش آن ها افزايش دهند .

 

دلايلي كه بعضي از اين سيستم ها تا به حال استفاده نشده اند اين است كه هزينه ها ي وابسته كه براي زمان اپراتوري صرف مي شود در برابر اطلاعات سودمندي كه مي دهد قابل توجيه نيست .اگر اين سيستم ها اتوماتيك باشند و روي يك خودروی خود كارسوارشوند در نتيجه هزينه اپراتور به طرز قابل قبولي كاهش مي يابد .به اين معني كه هزينه هابراي بدست آوردن داده هاي اطلاعاتي كاهش پيدا مي كند.

 

وجين كن علف هرز مكانيكي از آن جا كه بيشتر علف هاي هرز در بسياري ازموارد در رديف هاي فاصله دارو داخل رديف ها رشد مي كنند ،ماشين هاي وجين (وجين علف داخل رديف ها )از وقتي كه مكانيزه كردن شروع شده ،مهم بوده است .تنها مشكل، ارزيابي نسبي فاصله بين دو دانه و ابزار وجين علف هرزاست ، به طوري كه امروزه نگه داشتن تراكتور واقعا همسو و موازي با رديف دانه ها مشكل است .پيشرفت هاي اخير دقت استفاده از ماشين هاي بينا را در شناسايي رديف دانه ها و راهنمايي كردن ابزار در بين گياهان تا يك صدم متر دانسته است .اين عقيده براي اولين بار در اوايل دهه نود آزمايش شد و اخيرا توسعه پيدا كرده است و توسط موسسه تحقيقات دانمارك به صورت اقتصادي در آمده است . سيستم هاي مورد نياز تجهيزات وجين كن مكانيكي براي حمل و نقل و استفاده مانند بسياري ديگر از تجهيزات، مي تواند به صورت سوار شده بر روي يك خودروی خود كار كوچك باشد كه مي تواند گردش كند و در زمين ،كاري را در دوره هاي طولاني از زمان انجام بدهد .براي انجام دادن اين وظايف،خودرو بايد خواص و ويژگي هاو رفتار هاي مهمي داشته باشد . اصلي ترين سيستم هايي كه مورد نياز براي طرح خودروبودن،می باشند به قرار زير است : - اندازه كوچك (و بنابراين بدون سر نشين ) - وزن سبك - قادر به كار كردن (رفتار كردن )در يك حالت مطمئن و بي خطر، حتي زماني كه به طور مختصر سيستم دچار عيب يا نقص مي شود . - توانايي سازگاري با ديگر ماشين ها - قادر به نمايش رفتار محسوس،در مدت طولاني - توانایي دريافت آموخته ها وا رتباط اطلاعات - قادر به انجام دادن رنجي از كار مفيد سايز كوچك سايز خودرو خود كار كوچك بر دقت بالاي عمل كننده دلالت مي كند ،كه باعث كاهش مواد قالب گيري و نسبتا بي خطر ماندن سيستم در طي بروز مشكل يا نقص فني مي شود .خودرو هاي خود كار ممكن است در حدود 1-2 متر طول داشته باشند ، در اين صورت به اندازه كا في براي مستحكم بودن بزرگ هستند اما به اندازه كافي براي به جا آوردن فاكتور هاي ايمني كوچك هستند .نيروي آن ها بين 10-30 hp است. براي دست يافتن به انرژي كافي، آن ها با موتور هاي احتراق داخلي تجهيز مي شوند .خودرو هاي خود كار كوچك تر که خيلي كمتر از يك متر طول دارند و حدود 5hp مي توانند توليد توان كنند رابراي كار هاي خيلي تخصصي با انرژي مورد نياز خيلي كم مثل زماني كه از حسگر هاي غير تماسي استفاده مي شود، به كار مي برند .كاهش مواد قالب گيري و تغيير در خودرو هاي خود كار و افزايش ظرفيت خط توليد به وسيله خط توليد هاي كاملا اتوماتيك مي تواند پذيرش كشاورزان و مردم را براي اين خودرو ها نسبت به انواع بزرگ تر آن افزايش دهد .

 

اين خودرو هاي خود كار، فوايد بيشتري از جهات به خصوصي نسبت به ماشين هاي بزرگ تر دارند .مزايا ي اصلي آن ها سايز كوچك و قابليت مانور بالاي آن ها است . ناچارا ،خودرو هاي خود كار خيلي كوچك، سرعت كاري پايين تري دارند بنابراين داراي رفتار مطلوب در مدت زمان دلخواه نخواهند بود.اين ماشين هاي كوچك ناچارا ساعات طولاني را در جبران كار باقي مانده كار خواهند كرد .اين ماشين هاي كوچك قادر به انجام انتخابي كارها و عمليات خيلي دقيق هستند و مي توانند با داشتن استعداد هاي بالقوه از لحاظ هوشمندي و احساس در زمينه هاي مواظبت از گياهان زراعي و يا جايگزين كردن گياهي كه مشكل دارد وبرداشت محصول، توسعه پيدا كرده و مورد استفاده قرار گيرند. . وزن سبك پارامتر هاي طرح سبك وزن بودن چنان مهم است كه به كاهش فشردگي خاك بستگي دارد .مشخص شده كه 70 درصد انرژي ذخيره شده كه صرف كشت وزراعت مي شود به واسطه حركت كردن و آمدو شد هاي سنتي سيستم ها به هدر مي رود .( 225Mj/ha)اين عدد براي شخم زدن در نواحي كم عمق است و شامل شخم هر عمقي نمي شود .بواسطه اين ما تخمين مي زنيم كه 80-90%از انرژي در كشت سنتي براي تعمير ومرمت خسارت هاي وارده به علت شيوه هاي سنتي استفاده از تراكتور هاي بزرگ صرف مي شود . اگر چنانچه ما بتوانيم فرضيه جابجايي تراكتور هاي بزرگ را به خودرو هاي هوشمند سبك بپذيريم احتمال ايجاد سيستم مكانيسم كشاورزي كاملا جديد، وجود خواهد داشت .چنانچه ما امكان كاهش زياد فشردگي و وجين مكانيكي را داشته باشيم ممكن است ما نياز به شخم زدن نداشته باشيم. اما اگر از Micro-Tillage استفاده كنيم يك نقش عمده در بقا كشاورزي بازي كرده ايم.بطوري كه اگر سلامتي طبيعي بيوسيستم خاك در ساختار خاك، بهبود يابد موقعيت ايده آلي براي پيشرفت بنيادي در كشاورزي است .اگرچه ماشين هاي خود كار، به طور ذاتي سبك اند بايد منابع انرژي كمتري لازم داشته باشند. هرچند ممكن است به علت قابليت هاي بالایي كه دارند به توان بيشتري نياز داشته باشند كه مي توان با استفاده از موتور هاي بزرگ تر، اين توان را جبران كرد. خودرو هاي خود كارنسبت به شرايط آب و هوايي روي زمين مستقلند و مي توانند بهتر مطابقت لازم را با نياز هاي كشاورزي ايجاد كنند . ايمني هر ماشين خودكار بايد هميشه در يك شرايط ايمني حتي در طول مدتي كه سيستم دچار نقص فني مي شودعمل كند .در اين موارد نقص هاي وقفه انداز غير قابل قبول است .ايمني به معني تامين ايمني در همه اجزاي خودرو است وحتي ايمني بوته ها را نيز شامل مي شود.سيستم مورد نياز براي شناسايي اين كه كدام سيستم دچار نقص شده است است سيستم هاي هماهنگ و كنترل كننده مي باشند .اين سيستم ها نقص را شناسايي مي كنند و روشي براي ارزيابي آن ارائه مي دهند ودر نتيجه خودرو، اتوماتيك وار خودش را با شرايط ايجاد شده منطبق مي كند . اين سيستم در افزايش قابليت اطمينان در مورد داده هاي عوامل حس كننده بسيار موثر است زيرا همواره سيستم را كنترل كرده و از به وجود آمدن داده هاي نادرست خودداري مي كند. با استفاده از اين سيستم در مراحل مختلفي كه قسمتي از سيستم دچار نقص شده است پيشرفت مطلوبي در تنزل زمان وامندگي خودرو حاصل گرديده است و در حالت كلي ، سيستم، قادر به انجام كارخود- هر چند با كاهش ظرفيت كاري- در زمان ايجاد نقص مي باشد.به طوركلي اين موضوع سبب مي شود فقط قسمتي از سيستم كه دچار مشكل شده خاموش شود و با افزايش نقص ها، كاركرد به تدريج كاهش مي يابد و اين بهتر از خاموش شدن كل دستگاه است . تنها سيستم هاي مجهز به سيستم كنترل و هماهنگ كننده و خود تشخيص عيب ها مي توانند اجازه اين طور رفتار ها را بدهند . حالت هاي ايمني براي خودرو هاي خود كار و ابزاري كه توسط آن ها به كار گرفته مي شود به ترتيب زير مشخص شده است : 1.ايمني ظاهري عمليات خودرو خود كار و همه سيستم هاي ابزار، مطابق با گستره پارامتر هاي نرمال عمل مي كنند. 2-ايمني عمليات با اعلام خطر براي انجام عملياتي بي خطر،در اين حالت بعضي از اعلام خطرها در باره وضع غير عادي و ناهنجاري ها ي ايجاد شده، وجود دارد. 3- سيستم هاي خاموش متحرك تا يك اندازه سيستم معيوب از كا ر مي افتد اگر چه خودرو همچنان متحرك است. 4- سيستم هاي خاموش غير متحرك تا يك اندازه سيستم معيوب از كار مي افتد و خودرو غير متحرك مي باشد . 5- ايستادن در حالي كه هنوز ارتباط برقرار است ايست كامل خودرو با دليل ايجاد نقص به طوري كه خودرو هنوز ارتباط خود را با مركز كنترل حفظ كرده است. 6- كاملا مرده سيستم كاملا خاموش مي شود و خودرو نيز در اين حالت هيچ گونه ارتباطي با مركز كنترل ندارد . كنترل ايمني هميشه براي كنترل چگونگي انجام كارها و نظارت بر وضعيت سيستم ها ، تعمير يا حفظ و نگه داري آ ن ها، تشخيص دقيق نقص ها قابل استفاده است و همچنين در مطمئن ساختن چگونگي كيفيت سيستم تغيير مكان (حسگرها ،فعال كننده ها، به كار انداز ها) و مراحل مختلف كنترل كامپيوتر ها و غيره ... نيزقابل استفاده است. .يكي از اهداف مهم از ايجاد سيستم ايمني تشخيص اوليه (تشخيص ، ايزولاسيون و شناسايي )نقص ها ، در حالي كه آن ها در مراحل ابتدايي و سخت در تشخيص و ايزو لاسيون هستند، مي باشد. هدف ديگر اين سيستم اين است كه به خودرو اجازه مي دهد در مواقعي كه نقصي پيش مي آيد ، به صورت مطلوب كار كند .وجه اشتراك فاكتور هاي انساني و ماشين هاي ساخت دست بشر اين است كه براي انجام هر كاري بايد اطلاعات براي آن ها قابل فهم باشد و آخرين حلقه از فرايند ايمني اين است كه اطلاعات را به صورت قابل فهم به مركز كنترل يا هدايت كننده خودرو بدهد .

 

چون اين خودرو ها براي كار در دوره هاي طولاني مدت بدون متصدي و به طور خود كار طراحي شده اند ،احتمال زيادي براي اعلام حالت Thaft¹ وجود دارد .اگر كسي به خودرو نزديك شود طبق يك حالت ايمني تا زماني كه آن شخص از آن ناحيه دور شود،خودرو خاموش مي شود. 1-تراكتور خاموش است اما بعد از تهديد شدن همچنان حركت مي كند! همچنين در چنين حالتي يك اپراتور مي تواند با بيسيم امواج راديويي خودرو را كنترل و راهنمايي كند. درغير اين صورت خودرو به حالت سكون مي رود و با حفظ فعاليت قبلي آخرين داده ها را به مركز كنترل مي فرستد .مثال ديگر زماني است كه خودرو بيرون از محدوده توان موتور كار مي كند در اين صورت هشدار خطر thaft اعلام مي شود. حتي با همه اين احتياط ها در زمين ممكن است كامپيوتر از اين كه لحظه به لحظه حالت يا موقعيت ها را متوجه بشود كه بتواند اجازه بدهد رفتار ها را بررسي كند ، واماند . در نتيجه خودرو هاي كوچك تر و كندتر نسبت به نوع بزرگ تر و تندتر ايمن تر هستند. مديريت سريع كامپيوتر دراين موارد به عنوان يك كشاورز است و به عنوان يك مدير با استفاده از سيستم مديريت اطلاعات (MIS) همه چيز و همه جا را تشخيص مي دهد و خودرو خود كار، كار هايش را كنترل مي كند. كامپيوتر هماهنگ وكنترل كننده اطلاعات مربوط به كار هاي مشخص را تجزيه و تحليل كرده واز طريق يك خط راديويي براي خودرو ارسال مي كند.همچنين كامپيوتر هماهنگ و كنترل كننده همواره با GIS در ارتباط است و با توجه به اطلاعات آن كه از لحظه اي به لحظه ديگر تغيير مي كند تجهيزات و نقشه هاي قابل استفاده را آماده مي كند. MIS بايد يك خط مستقل تصويري با يك دوربين هدايت شونده در زمان هاي واقعي براي خودرو داشته باشد به طوري كه مدير بتواند در تمام مدت موجود خيلي سريع از فعاليت خودرو ها اطلاع يابد. اين سيستم از يك نمايش گر وضعيت mimic كه همه پارامتر هاي در حال كار خودرو را نشان مي دهد تشكيل شده است .به عنوان مثال در شكل(1) يك نمايشگر وضعيت mimic نشان داده شده است .

 

براي استفاده آسان از اين وسيله و ضعيت سيار به شكل يدك كش مد نظر است تا به عنوان يك ايستگاه ارتباط دور براي محاسبه ( آمايش ، مسائل تشخيص ايستگاه هاي اصلي GPS ، تكرار كننده هاي راديويي، ايستگاه هاي آب و هوایي و غيره در فواصل دور مزرعه به كار رود . اين خودرو بايد ظرفيتي داشته باشد كه اجازه بدهد سيستم هاي متعددي درآن قرار بگيرند . همچنين قسمتي از طراحي كلي اين ماشين هاي كوچك، اين است كه قادر به هماهنگي و همكاري و تشريك مساعي در كار ها ي مختلف باشند .اين امر به توسعه سرعت كارعمليات كمك مي كند و اجازه مي دهد كار ها در زمان بحراني با تعداد ماشين هاي عمل كننده اي كه با توجه به مقياس به كار مي گيريم ، سريعتر انجام شود. هماهنگي هماهنگي چندين ماشين بايد به طور مركزي در MIS انجام شود. هر خودرو به طور مستقل كار مي كند و لزومي به دانستن فعاليت ديگر خودرو ها ندارد.به عنوان مثال جايي كه هر خودرو كارهاي مختلفي در مزارع انجام مي دهد .

 

همكاري همكاري در جايي رخ مي دهد كه چندين خودرو در زميني يكسان در حال انجام كار يكساني هستند و لازم است از فعاليت ديگر خودرو ها مطلع باشند . به عنوان مثال اگر سه خودرو كارهاي يكساني انجام بدهند ( ماشين وجين كن علف هرز در يك مزرعه يكسان) ، هر خودرو پيش از انتخاب رديف جديد براي شروع كار بايد بداند در كدام رديف ها ، خودرو هاي ديگر در حال كارند تا دو خودرو در يك مسير يكسان سر به سر نشوند در واقع در اين حالت ايجاد ارتباط بين خودرو ها لازم خواهد بود . همكاري و هماهنگي همكاري و هماهنگي در جايي كه چندين خودرو در كار هاي يكسان در زمان هاي يكسان مي توانند شركت داشته باشند، ايجاد مي شود. به عنوان مثال براي چندين خودرو در كشيدن يك تريلر بزرگ كه يك خودرو تواناي كشيدن آن را به تنهايي ندارد مي تواند به وجود بيايد .

 

اين حالت يك وضعيت سخت براي سيستم مديريت موثر خودرو خود كار خواهد بود . ر وشهاي هدايت اساس كار براي اين نوع تراكتورها هدايت بدون خطر براي يك موقعيت تعريف شده است . برآورد شده كه خودرو خودش را در 80- 90 % از زمان فعال بودنش هدايت مي كند. در اين حالت موقعيت يابي خودش و اطلاع از چگونگي كار كردن ابزار نياز اصلي تراكتور است . خودرو بايد قادر به طراحي مسير هاي موثر براي رسيدن به نقطه مشخصي كه مورد گزارش قرار مي گيرد باشد و بايد توانايي شناختن موانع، شيار ها ، جاده ها ، مدخل ها و غيره را داشته باشد و قادر به واكنش نشان دادن به موضوع هاي شناخته شده يا موقعيت هاي شناخته نشده باشد كه در اين صورت براي رسيدن به هدف نهايي، ملزم به جمع آوري اطلاعات از سطوح پايين تر مي باشد. خودروبراي انتخاب مسير بهينه از بين مسير هاي رايج و مسير هاي مطلوب،اطلاعاتي همراه با جزئيات موقعيت فيزيكي ناحيه ( عوارض زمين و و يژگي هايش ) را لازم دارد. اين نوع از داده ها كه وابسته به فضاي سه بعدي هستند بهتر است كه در يك سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) كه يك سيستم مهم اطلاعاتي خودرو است ذخيره و پردازش شود.نرم افزار هاي طرح مسير به طور معمول موجود مي باشند، اما بايد در آن مشخصات خودرو مانند عرض ، طول ، شعاع دور زدن را براي پيش بيني كردن زمان حضور خودرو با سرعت هاي مختلف در هنگام كار، براي رسيدن خودرو به يك موقعيت از قبل تعيين شده را قرار داد. درهدايت به صورت خود كار، موضوعاتي كه براي دستگاه ايجاد مانع مي كنند، بر فعاليت سيستم تاثير مي گذارند.يك سيستم متشكل از سه دايره متحدالمركز اطلاعات وابسته به موانع را در بعد مشخصي از محل كار خودرو ارائه مي دهد . مثل وجين علف هرز كه خودرو مسير مشخصي را طي نمي كند و موانع كه همان علف ها هستند به صورت پراكنده بر روي زمين مي باشند و خودرو آن ها را نسبت به موقعيتي كه دارند شناسايي مي كند . شكل2 را ببينيد .چندين موضوع در رديابي سيستم، هميشه مورد نياز است كه مي تواند بر اساس اهميت ،الويت داشته باشد .

 

مثلا اگر يك ابزار عريض مثل يك بوم سم پاشي استفاده شود بايد براي آن مسيري را تعريف كرد و يك مسير مشخص را برايش معين نمود. زماني كه يك ردياب به موضوعي برخورد مي كند تا يك اندازه آن رارديابي خواهد كرد، اطلاعات به دست آمده برموضوعات جانبي تا زماني كه مشخص مي شود كه موضوع، يك مانع است تاثير خواهد گذاشت. در زماني كه مو ضوع يك حيوان يا انسان باشد كه از مسير خارج مي شود، سرعت خودرو در يك طرح ايمني، كندتر خواهد شد و بنابر اين مي ايستد. اگر مانع بدون حركت باقي بماند بنابراين خودرو اطراف آن مي رود و سايز و موقعيت آن را در GIS ثبت مي كند از طرف ديگر ، اگر موضوع حركت كند ، بنابراين خودرو منتظر مي شود تا حركت كند وبه خارج از مسير برود و سپس خودرو به مسير خود ادامه مي دهد . اگر موضوع به سمت خودروپيشروي كند ، خودرو آن را به صورت يك تهديد تلقي خواهد كرد و از حالت ايمني خارج مي شود تا زماني كه تهديد از بين برود .

 

يك روش هدايتي ديگر زماني است كه خودرو نياز به سوخت گيري يا تعمير دارد بنابراين خودرو به محل سوخت هدايت مي شود و پس از سوخت گيري و يا تعمير به صورت دستي مجددا به مزرعه بر مي گردد و به كارش ادامه مي دهد . روش هاي اكتشافي تراكتور بايد با محلي كه در آن قرار مي گيرد كاملا منطبق باشد چون اگر نتواند در آن محيط سياحت و اكتشاف كند محيط براي خودرو ناشناخته مي ماند . اگر تراكتور در محيط ناشناخته با يك GIS خالي قرار گيرد مي تواند شروع به پر كردن GIS با داده هاي خودش كند . در روش هاي اكتشافي ، خودرو به داده هایي كه از طريق همه حسگر ها به آن منتقل مي شود تكيه كرده و از اين اطلاعات تشخيص مي دهد كه كدام راه ايمن تر است و خيلي كند شروع به حركت در آن مسير مي كند تا اطلاعات را ثبت كند .حال چنانچه خودرو در محلي قرار بگيرد كه مرز ها يادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

برداشت برنج با کمباین مخصوص ( برنج )

 

 

این دستگاه بعلت داشتن شنی مخصوص در اراضی که کاملا خشک نیستند، کار برداشت برنج را انجام می دهد. این دستگاه با توجه به اینکه کار برداشت و خرمنکوبی را در یک زمان انجام می دهد، راندمان بالایی دارد( روزانه یک تا سه هکتار).

تنها مشکلی که در برداشت و خرمنکوبی با این دستگاه پیش می آید. خشک کردن شلتوکهاست، چونکه در این روش ، رطوبت شلتوکها در حین برداشت و خرمنکوبی بالا بوده (20 تا 22%) و باید بلافاصله بعد از برداشت و خرمنکوبی شلتوک خشک شود تا رطوبت به 14 تا 15% تقلیل یابد. لذا زمانی این نوع کمباین ها کاربرد وسیع پیدا می کنند که تعداد خشک کن های منطقه به اندازه کافی باشد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

 

ماشین های کاشت:

 

تاریخچه ماشین های کاشت و طرز ساختن آن را به چینی ها نسبت می دهند و تا قبل از سال 1840 میلادی ( 162سال قبل ) کاشت بذر ها به روش ابتدایی صورت می گرفت. به این طریق که ابتندا زمین را شخم زده و پس از نرم و مسطح کردن مزرعه ، بذر را با دست روی زمین می پاشیدند و سپس بوسیله هرس بذر ها را زیر خاک می نمودند ولی از این تاریخ به بعد برای ائلین بار شخصی به نام ویلیام تی پنویوک از اهالی مارال بور شرقی پنسیلوانیا درذ ایلات مخاحده اقدام به ساخت یک ماشین بذر افشان ساده نمود .آمار سال 1880 میلادی نشان می دهد که 53% گندم های آمریکا توسط بذر افشان ها کشت می شد ساختمان اولین بذر افشان خطی عبارت بوده است از یک جعبه چوبی استوانه ای که در اطاف مر کز آن سوراخ هایی وجود داشت و از این سوراخ ها بذر ها روی زمین و خطوط موازی بطور مسلسل ریخته میشدند.

 

ساختمان اولین بذر افشان از قسمت های زیر تشکیل شده است :

 

1- صندوق یا مخزن بذر پاش که محل ریختن بذر می باشد و معمو لا روی دو چرخ حامل قرار می گیرد .

 

2-دست گاه های تقسیم کنند و توزیع کنندهو هدایت دانه ها توسط لوله سقوط

 

3- وسایل تنطیم وسایلی هیتند که مقدار بذر – عمق کاشت – فواصل ردیف ها و فواصل بذر ها را روی هر ردیف تنظیم می کند.

 

 

 

محاسن ماشین های کاشت:

 

1- سرعت عمل در کاشت

 

2-صرفه جویی در مقدار بذر در واحد سطح

 

3-عمق کاشت قابل تنظیم بودن

 

4- یکنواخت بودن کاشت

 

5-یکنواخت بودن توزیع بذر

 

6-یکنواخت پوشانئن بذر ومیزان فشار روی آنها

 

7-انتخاب بذر مناسب و یکنواخت بودن دانه ها از نظر ابعاد برای ماشین

 

علاوه بر موارد فوق عامل دیگری تخصص و تجربه کارنده است که در بالا بردن کیفیت و کمیت محصول بسیار موثر است .

 

تقسیم بندی ماشین های کاشت :

 

به طور کلی ماشین ها کاشت به سه دسته تقسیم می شوند .

 

الف )بذر کار ها

 

ب) ماشین های کاشت سیب زمینی

 

ج) نشا کار ها

 

لازم به توضیح است که هر کدام از دستجات فوق به چند دشته تقسیم می شوند

 

مثلا بذر کار ها به سه دسته تقسیم می شوند :

 

1- بذر افشان های درهم

 

2- بذر کار های خطی یا خط کار

 

3- کپه کار ها

 

الف : ماشین های بذر کار – بذر افشان های درهم :

 

همانطور که از نام این نوع بذر کار پیداست بذر ها را به طور پراکنده و در هم می پاشد به ابن معنا که لوله سقوط بذر افشان ردیفی را می توان برداشت و زیر سوراخ ها بین جعبه بذر و زمین یک صفحه چوبی قرار دارد تا رد موقع بذر کاری دانه ها پس از خروج از مخزن به طور یکنواخت پراکنده گردند این بذر کار گرچه درهم است ولی مزیت آن نسبت به بذر افشانی با دست این است که بذربطور یکنواخت تر و منظم تر با سرعت بیشتر و با نیرو هزینه کمتر کاشته می شود این نوع بذر افشان ها پس از اینکه بذر را روی زمین ریختند روی آن را نمی پوشانند از این لحاظ زنجیر یا چوب با هرس به آن ها متصل منمایند تا بذر را زیر خاک کنند . در بعضی بذر افشان های درهم روی تخته چوب زیر سور اخ های سقوط برجستگی های هرمی شکل نصب شده که نوک تیز آنها به طرف سوراخ های سقوط بذر است و باعث می شود که بذر هنگامیکه روی آنها ریخته می شود بهتر به اطراف پراکنده شود و روی زمین پخش می شود و چون تخته چوب به صورا مورب نصب شده است و ماسین هم در حرکت است لذا بذر ها رئی تخته چوب و بین برجستگی ها نمی تواند باقی بماند .

 

 

بذر کار های خطی کار:

 

این نوع بذر کار هابه این طرق عمل میکنند که ابتدا شیار هایی در زمین باز نموده و بذر ها را به طور مسلسل به داخل این شیار ها می ریزند و شپش روی بذر هار ا می پوشانند بعضی از این ماشین ها مجهز به وسلئلی هستند که توسط آن ها می توان عمق کاشت و فاصله ردیف ها را نیز تغییر دداد . همچنین مقدار بذر را هم می توان در واحد سطح تنظیم نمود .

 

بذر کار کپه ای :

 

کپه کاری مانند ردیف کار ها می باشد به این معنی که بذور باید با فاصله کاشته شوند و معمولا بذر ها را روی خط ولی بافاصله معین می کارندکه در زمان کاشت بذر را در شکاف ایجاد شده در هر محل به جای یک بذر چندین بذر ریخته می شود .

 

ساختمان کپه گار ها شبیه ردیف کار های معمولی است در صورتیکه کارنده دارای دستگاه موزعی که قادر است به جای یک دانه چند دانه داخل لوله سقوط کند و از قسمت های زیر تشکیل شده است.

 

1-شاسی

 

2- مالبند

 

3-چرخ های حامل

 

4- صندوق یا مخزن بذر

 

5- سوراخ های خروجی

 

6- بهم زن ها

 

7- مقسم ها

 

8- دستگاه انتقال حرکت

 

9- لوله های سقوط

 

10- شیار باز کن ها

 

11- وسایلی که روی دانه را می پوشانند

 

12- وسایل تنظیم کننده

 

13- کلاج

 

14-خط کش یا مارک

 

 

 

تقسیم بندی بذر کار های کپه ای :

 

بذر کار های کپه ای را به دسته تقسیم بندی می کنند

 

الف)از لحاظ تعداد ردیف کاشت که خود شانل سه دسته اند :

 

1-بذر کار های کوچک یک ردیف یا دو ردیفه که بوسیله نیروی انان به کار می افتد و اکثرا در سبزی کاری و مزارع آزمایشی مورد استفاده قرار می کیرد

 

2-بذر کار های متوسط3 و 4 ردیفی که بو سیله حیوان یا از طریق اتصال سه نقطه تراکتور به کار می افتد و برای مزارع نسبتا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد

 

3- بذر کار های بزرگ که از 5 ردیف بیشتر دارند و به وسیله تراکت.ر به کار می افتد و در زراعت ها و مزراع بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند .

 

ب) از لحاظ تجهیزات ضمن عمل بذر کاری عمل کود پاشی را نیز انجام می دخد که به این نوع بذر کار ها بذر کار مرکب می گویند .

 

 

 

بذر کار های مرکب یا بذر کار های کپه ای توام با کود پاش:

 

این بذر کار ها به ازاء هر صندوق بذر یک مخزن برای کود دارند . معمولا جعبه کود بزرگ تر از جعبه بذر است چون مصرف کود نسبت به بذر بیشتر می باشد . وسایل توزیع کود شبیه وسایل توزیع بذر می باشد و گاهی کود به طور مسلسل ریخته می شود .البته باید متذکر شد کود هایی که توسط این نوع بذر کار ها پخش می شوند از نوع کود شیمیایی است.

 

 

 

ب:ماشین های کاشت سیب زمینی:

 

کاشت سیب زمینی با دست کاری پر زحمت که با کندی انجام می گرفت بتابراین ساخت ماشین ها سیب زمینی کار توام با کود پاس یک خدمت ارزشمند به جامعه انسانی شد با این نوع ماشین ها می توان سیب زمینی ها را در فاصله معین روی ردیف در عمق مطلوبی از خاک قرار داد . کود های شیمیایی را هم در کنار و زیر سطح بذر قرار می دهند و روی بذر و کود را می پوشانند . ماشین های سیب زمینی کار ممکن است یک و یا چند ردیف یاشند همچنین ماشینهای سیب زمینی در دو نوع ساخته شده است . ن.ع نیمه خود کار و نوع خود کار . در نوع نیمه خود کار سیب زمینی توسط کار گر به موزع داده و یا در لوله سقوط انداخته می شود ولی در نوع خود کار توسط ماشین این عمل انجام می گیرد سرعت کار ماشین های کاشت سیب زمینی به عوامل زیر بستگی دارد :

 

1-سرعت گار گر :

 

اگر کارگر با سرعت زیاد تری سیب زمینی ها را به موزع بدهد و یا در لوله سقوط بیندازد به همان نسبت ماشیت توسط تراکتور تند تر حر کت می کند .

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

تراكتور «ITM 299» مطابق با جديدترين تكنولوژي روز دنيا به عنوان محصول جديد روز دنيا توسط شركت تراكتورسازي ايران طراحي شد.

 

 

موتور تراكتور مدل «ITM 299» توربوشارژ بوده و داراي گواهي « STAGEII » در آلايندگي محيط زيست از كشور اسپانيا است.

بر پايه همين گزارش, توان ماكزيمم تراكتور جديد ساخت شركت تراكتورسازي ايران 82 قوه اسب بخار اعلام شده است.

گفتني است, از جمله ويژگي‌هاي تراكتور «ITM 299» مي‌توان به جعبه دنده مجهز به مجموعه‌هاي سنكرون،دامنه مناسب گشتاورها، سيستم فرمان هيدوراستاتيك، داشبورد با مانيتورينگ مطلوب، سيستم ارگونومي بهينه شده، فضاي مناسب براي استقرار راننده، راندمان بالا، افزايش ظرفيت باك پلي‌‏اتلين و امكان نصب آسان كابين اشاره كرد.

براي ساخت تراكتور «ITM 299» از جديدترين تكنولوژي‌هاي روز دنيا استفاده شده است و با دارابودن توان بالا به عنوان محصول متناسب با زمين‌هاي كشاورزي كاربرد دارد.

همچنين, تراكتور «ITM 299» به عنوان محصول روز دنيا بوده و شركت تراكتورسازي ايران، آن را از سال آينده وارد چرخه توليد انبوه خواهد كرد و پيش‌بيني اوليه براي توليد آن در سال آينده تعداد پنج هزار دستگاه است.

شايان ذكر است, ميزان ساخت داخل تراكتور «ITM 299» بيش از 85 درصد بوده است

بهمن

Sep-18-2007, 12:35

الف) طبقه بندی بر اساس خاصیت کششی و خودرو بودن-

تراکتورهای چرخ دار متمایز ترین و پیشرفته ترین نوع ماشین به خصوص جهت مقاصد کشاورزی هستند . این تراکتورها سه چرخ یا چهار چرخ ساخته می شوند.انواع تراکتورهای چهار چرخ به قرار زیر است:

تراکتورهای چهار چرخ معمولی, تراکتورهای چهار چرخ محرک, تراکتورهای چهار چرخ متحرک محرک با چرخ های کوچک جلو ,تراکتورهای چهار چرخ محرک با چرخ های بزرگ و و هم اندازه.

- طی سال های متمادی از تراکتورهای زنجیری به منظور کاهش فشار برروی خاک و بالا رفتن کشش در زمینهای نرم , که دارای مقاومت کمی هستند, استفاده شده اند . این تراکتورها همچنین در زمین های مرطوب و باتلاقی, یا در مناطقی که پایداری چرخ های تراکتور با اشکال روبرو می شود , مانند مناطق تپه ای با شیب های تند و زمین های ناهموار مورد استفاده قرار می گیرد.

گرچه استفاده از تراکتورهای زنجیری در کشاورزی محدود است , اما از این تراکتورها می توان به خوبی در موارد زیر استفاده کرد:

1- اشتفاده در باغات میوه و بیشه زارها

2- پاک کردن و احیای زمین

3- انجام عملیات حفاظتی خاک

4- ایجاد استخرهای ذخیره سازی آب در مزرعه

5- عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین های زراعی به خصوص مزارع آبی

6- ایجاد نهرهای انتقال آب

7- به کار بردن زیر شکن ها و وسایل خاک ورزی عمیق

8- تعمیر جاده

 

ب) طبقه بندی بر اساس موارد استفاده- یک تراکتور عمومی یا خدماتی, کم و بیش مشابه یک تراکتور چهار چرخ متداول و معمولی است. در این تراکتورها ممکن است فاصله ی بین چرخ های جلو یا چرخ های عقب ثابت یا قابل تنظیم باشد.

- تراکتورهای همه کاره یا تراکتور ردیف کار , تراکتوری است که عملا برای انجام تمام کارهای مزرعه به انضمام عملیات کاشت و وجین و سله شکنی در مزارعی که اندازه ی آنها متوسط است طراحی شده است.

- اکسل جلویی تراکتورهای پا بلند عریض و قابل تنظیم بوده و ارتفاع آن از سطح زمین زیاد است تا بتواند عملیات وجین و سله شکنی محصولات ردیفی پا بلند , مانند نیشکر را انجام دهد.

- در شرایطی که فاصله یبین درختان زیاد بوده و شاخه های درختان نیز بلند می باشند تقربا می توان از هر تراکتوری در باغ های میوه و بیشه زارها استفاده کرد. اما در صورتی که باغ های میوه , بیشه زارها و تاکستان ها از اهمیت بیشتری برخوردارند , بهتر است از تراکتورهای مخصوص که برای کار در این شرایط طراحی شده اند استفاده نمود. تراکتورهای باغی ممکن است از نوع چرخ دار یا زنجیری باشند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

طبقه بندی انواع تراکتور

 

از آنجا که کاربرد تراکتور در دنیای جدید بسیار گسترده است , تراکتور هایی که ساخته می شوند دارای توان , اندازه و طرح های متفاوتی هستند . تحویل تدریجی تراکتور , موجب به وجود آمدن طبقه بندی های گوناگون برای آن شده است . ترکتورهای ساخته شده :

الف) بر اساس تامین خاصیت کششی و خودرو بودن

1- تراکتورهای چرخ دار

2- تراکتورهای زنجیری

ب) بر اساس موارد استفاده

1- تراکتور های عمومی یا تراکتورهای خدماتی

2- تراکتئرهای همه کاره یا تراکتور های ردیف کار

3- تراکتورهای پا بلند یا شاسی بلند

4- تراکتورهای باغی

5- تراکتورهای صنعتی

6- تراکتورهای یونیورسال

7- تراکتورهای باغچه ای و تراکتورهای چمن زن

8- تراکتورهای دو چرخ یا تیلر های موتوری

ج) بر اساس نوع شاسی یا قاب

1- تراکتورهای با شاسی

2- تراکتورهای نیمه شاسی

3- تراکتورهای بدون شاسی

الف) طبقه بندی بر اساس خاصیت کششی و خودرو بودن- تراکتورهای چرخ دار متمایز ترین و پیشرفته ترین نوع ماشین به خصوص جهت مقاصد کشاورزی هستند . این تراکتورها سه چرخ یا چهار چرخ ساخته می شوند.انواع تراکتورهای چهار چرخ به قرار زیر است:

تراکتورهای چهار چرخ معمولی, تراکتورهای چهار چرخ محرک, تراکتورهای چهار چرخ متحرک محرک با چرخ های کوچک جلو ,تراکتورهای چهار چرخ محرک با چرخ های بزرگ و و هم اندازه.

- طی سال های متمادی از تراکتورهای زنجیری به منظور کاهش فشار برروی خاک و بالا رفتن کشش در زمینهای نرم , که دارای مقاومت کمی هستند, استفاده شده اند . این تراکتورها همچنین در زمین های مرطوب و باتلاقی, یا در مناطقی که پایداری چرخ های تراکتور با اشکال روبرو می شود , مانند مناطق تپه ای با شیب های تند و زمین های ناهموار مورد استفاده قرار می گیرد.

گرچه استفاده از تراکتورهای زنجیری در کشاورزی محدود است , اما از این تراکتورها می توان به خوبی در موارد زیر استفاده کرد:

1- اشتفاده در باغات میوه و بیشه زارها

2- پاک کردن و احیای زمین

3- انجام عملیات حفاظتی خاک

4- ایجاد استخرهای ذخیره سازی آب در مزرعه

5- عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین های زراعی به خصوص مزارع آبیادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

مشخصات فنی تراکتور تك دیفرانسیل ITM 285

 

توان بازدهي

تجهيزات الكترنيكي

 

حداكثر قدرت در2000 دور در دقيقه : 75 اسب بخار ولتاژ : 12 ولت با اتصال منفي بدنه

حداكثر گشتاور در 1300 دور در دقيقه : 278 نيوتن متر باطري: 125 آمپر ساعت

حداكثر قدرت محور P.T.O : ا 5/69 اسب بخار دينام:45 آمپر

حداكثر قدرت محور P.T.Oدر540 دور : 4/63 اسب بخار استارت: 8/2 كيلو وات

موتور

چراغها :جلو- بغل- ترمز- راهنماوچراغ شخم درعقب

ساخت : شركت موتورسازان ساير تجهيزات :بوق- پريز 7 پايه تريلر

مدل : A4-248 چرخها و تايرها

 

نوع : ديزلي با پا شش مستقيم جلو : 8 و 6 لايه 16-5/7

تعداد سيلندر : 4 عقب : 6 لايه 30-15*4/18 وزنه اي

قطر سيلندر : 101 ميليمتر تنظيم فاصله چرخها

 

كورس پيستون : 127 ميليمتر جلو : 75/1 تا 35/1 متر

حجم جابجائي : 06/4 ليتر عقب : 24/2 تا 42/1 متر

نسبت تراكم : 16:1 وزن و ابعاد

 

كمك استارت : شمع گرم كن با سوخت و روغن و آب پرو با چرخ عقب (30*15 )

خنك كننده: بوسيله آب وزنه اي و با عرض 80/1 متر

فيلتر هوا : روغني با دو المنت و پيش صافي وزن روي محور جلو : 1118 كيلو گرم

فيلتر گازوئيل : تكي همراه پيش فيلتر وزن روي محور عقب : 1694 كيلو گرمادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

کاربردهای تراکتور

 

برای بکارگیری و استفاده نیروی ایجاد شده توسط تراکتور یک سری پیش بینی‌ها در نحوه ساخت این وسیله انجام شده است. مثلا در پشت این وسیله جاهایی تعبیه شده است که بتوان وسایل مربوط به کشاورزی مثل گاو آهن یا دیسک را به آنجا متصل کرد و کشید. از تراکتورها برای کارهای دیگر نظیر حمل و نقل نیز استفاده می شود. حتی اگر هیچ باری هم به تراکتور متصل نباشد، حداقل این وسیله می‌تواند خود راننده را جابجا کند. کاربردهای تراکتور را می توان بصورت زیر بر شمرد.

 

 

 

وسیله کشنده:

ادواتی مثل گاو آهن ها ، دیسک های سنگین و غیره به مالبند تراکتور قلاب شده و بوسیله آن کشیده می شوند.

 

 

تامین کننده حرکت دورانی:

برخی از ماشینهایی که به تراکتور وصل می شوند خود دارای قسمت‌های متحرک داخلی هستند که برای تامین نیروی مورد نیاز آنها به تراکتور متکی می باشند. مثل: کمباین های کششی ، دروگرها و چاپرها.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

اندازه تراکتورها

 

تراکتورهای کشاورزی دارای انواع گوناگونی می‌باشند. اندازه آنها از تراکتورهای دوچرخ کوچک گرفته که دارای 10 اسب بخار قدرت می‌باشند. تا تراکتورهای بزرگ کمرشکن 8 چرخ که دارای بیش از 500 اسب بخار قدرت می‌باشند ، تغییر می‌کند. این گوناگونی و تنوع زیاد تراکتورها به خاطر گوناگونی و تنوع زیاد کارهایی است که به کمک این وسیله انجام می پذیرد. بر این اساس تراکتورها را بر مبنای نحوه کاربرد طبقه بندی می‌کنند. در ادامه طبقه بندی تراکتورها را ذکر می‌کنیم.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

ساختمان تراکتور

 

تراکتورهای امروزی همگی به موتورهای درون سوز که از سوخت های فسیلی (بنزین ، گازوئیل ، گاز مایع) استفاده می کنند. مجهز هستند. موتورهای این تراکتورها برای تولید توان از سوزاندن این سوخت‌ها استفاده می کنند. این ماشینها (تراکتورها) دارای یک سری سیستم های مجزا ولی متصل به همدیگر می‌باشند که باعث می‌شوند انرژی ذخیره شده در سوخت‌های فسیلی به انرژی مفیدی که کار انجام می‌دهد، تبدیل شوند. این سیستم ها عبارتند ازادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

همه چیز درباره تراکتور

 

ریشه لغوی

 

واژه تراکتور یک کلمه خارجی است. و معنی آن «کشنده» می‌باشد. این واژه اسم فاعل ساخته شده از واژه

(Tratiox) به معنی کشش است.

 

دیدکلی

این کلمه به ماشینهایی اطلاق می‌شود که جهت کشیدن یک بار یا یک وسیله بکار می‌ر‌وند. ‌در واقع تراکتور وسیله ایست که برای تامین قدرت مورد نیاز جهت کشیدن وسایل و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. شاید اکثریت مردم با شنیدن کلمه تراکتور ذهنشان به کشاورزی و کاربرد این وسیله در کشاورزی معطوف گردد، لیکن لازم است بدانیم که تراکتورها دارای انواع گوناگونی می‌باشند. مثلا تراکتورهایی با عنوان تراکتورهای صنعتی و یا راهسازی نیز وجود دارند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

خرد کن های علوفه یا چاپرها

 

خردکنهای چکشی(خردکنهای عمودی)

قدمت این ماشین ها به حدود سال ۱۹۵۰ بر می گردد. به طور معمول تا قبل از سال ۱۹۵۰ از خردکنهای تیغه - برشی استفاده می شده است اما به دلیل ارزان تر بودن، خردکنهای چکشی نسبت به خردکنهای تیغه- برشی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.

قسمت اصلی این خردکنها یک روتور است که بر روی آن چکش یا چاقوهایی قرار می گیرند که این چاقوها حالت ارتعاشی و انعطاف پذیر داشته و در صورت برخورد با یک جسم سخت خارجی منحرف شده و از آسیب زیاد به چاقوها جلوگیری می کند. سه تا چهار ردیف چاقو بر روی روتور قرار می گیرند که با سرعتی حدود ۱۶۰۰ دور در دقیقه چرخش می کنند. این تیغه ها به واسطه ی ضربه ای که بر روی ساقه ی گیاه وارد می کنند عمل برش را انجام می دهند که در این قسمت از ذکر جزئیات خودداری می نماییم.

 

 

پس از برش و جمع آوری علوفه توسط چاقوها، علوفه به هلیسی که یک محور حلزونی شکل با شعاع دایره های یکسان است، منتقل می شود و از آن جا وارد قسمت دیگری می شوند که دارای تیغه و پروانه هایی می باشند که عمل باد زدن را انجام می دهند و با این کار علوفه را به تریلی(جهت ذخیره) منتقل می کند. بادبزن ها همانند تیغه طراحی شده اند تا با این کار عمل خرد شدن نیز در این مرحله صورت گیرد تا با این عمل، علوفه بیشتر خرد شود و این کار باعث سهولت در جابجایی و سیلو کردن علوفه می گردد. طول مواد خرد شده در خردکنهای چکشی از ۲ سانتیمتر تا ۹ سانتیمتر و گاهی اوقات در حدود ۱۵ سانتیمتر و یا قطعات بلندی که عملا قطع نشده اند تغییر می کند و به طول محصول، رابطه ی بین محصول و جهت حرکت(بخصوص در محصولات خوابیده) و نسبت چرخش گردنده به سرعت پیشروی خردکن بستگی دارد. از آنجا که طول برش متغیر است معمولا مواد خرد شده توسط خردکنهای چکشی، کمتر مناسب سیلو شدن در سیلوهای برجی هستند. در صورتی که محصول در این سیلوها سیلو شوند، مشکلات جدی برای تخلیه ی مواد به وسیله ی تخلیه کن ها و یا دست وجود خواهد داشت و جابجایی مواد سیلو شده به وسیله ی نقاله مشکل خواهد بود. اصولا علوفه ی خرد شده توسط این ماشین به صورت تازه مورد مصرف قرار می گیرد. مواد خرد شده به وسیله ی خردکنهای چکشی معمولا به مصرف تغذیه ی تازه روزانه و تهیه ی بستر می رسد. قسمت بادبزن و پشتی خردکنهای چکشی را می توان باز نمود تا مواد بریده شده بر روی زمین بریزند. این کار زمانی که بخواهیم بقایای ساقه ی گیاهان زراعی پس از برداشت محصول به عنوان کود به زمین اضافه گردد، بسیار کاربرد دارد و معمول می باشد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

روتیواتور یا گاو آهن دوار دستگاهی است که در مرحله آماده سازی زمین جهت شخم (بهم زدن و نرم کردن) زمین به کار می رود.

 

انواع

ثابت (18-150 Hp)

 

* سبک : ( 18-65 Hp)

 

 

- روتیواتورمدل گلدونی برای تراکتورهای سبک 18-30 Hp

- روتیواتور سبک گیربکس کوچک مدل Hisa(روتوکلتیواتور) 30-65 Hp

 

* نیمه سنگین : (گیربکس بزرگ مدل Hibm) (40-90 Hp)

* سنگین : (گیربکس دور متغیر مدلhih) (50-150 Hp)

* باغی (زیر درختی)

کشویی (30-50 Hp)

 

 

روتیواتور ثابت سبک :

1- روتیواتور مدل گلدونی برای تراکتورهای سبک (18-30 Hp)

 

قابل نصب برروي ترا کتورهای کوچک به خصوص گلدونی ، داروانا وغیره جهت مصرف در باغاتادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

خردکنهای علوفه تیغه ـ برشی(برش ـ دقیق)

 

قسمتهای مختلف یک خردکن علوفه ای :

۱- واحد جمع آوری جهت برش محصول و یا برداشتن محصول بریده شده از سطح زمین

۲- یک مکانیسم انتقال دهنده جهت فشردن و نگهداری مواد و انتقال آن ها به دستگاه خردکن

۳- یک واحد خردکن یا برش، جهت خرد کردن مواد

۴- یک وسیله ی انتقال دهنده برای منتقل کردن و ریختن مواد خرد شده به داخل وسیله ی نقلیه

واحدهای جمع آوری

خردکنهای علوفه معمولا دارای یکی از منضمات جمع آوری یا دماغه ی قابل تعویض زیر هستند که خرد کنها را برای انجام کارهای متفاوت، قابل استفاده می کند:

۱- دماغه ی محصول ردیفی: این نوع دماغه شامل یک تا چهار ردیف برداشت کننده است که براساس فاصله ی ردیف های کشت از یکدیگر، مورد مناسب آن انتخاب می شود. جهت برداشت ذرت و ذرت خوشه استفاده می شود (جهت تهیه ی علوفه ی سیلویی با رطوبت زیاد). این نوع دماغه دارای تسمه هایی است که پس از برش، ساقه و علوفه را به قسمت های دیگر منتقل می کند. علاوه بر انتقال علوفه، این تسمه ها باعث حرکت رو به جلوی انتهای ساقه می شود و بدین ترتیب قسمت پایینی ساقه ابتدا وارد دستگاه می شود و قسمت های دیگر، پس از آن وارد مراحل بعدی می شود.

 

 

۲- دماغه ی شانه برش: جهت خرد کردن و بریدن محصولات سرپا که به صورت ردیفی کشت نشده اند و همچنین جهت برداشت علوفه و بقولات طراحی شده اند. علوفه ی برداشت شده در این روش دارای رطوبت زیادی است. علاوه بر شانه برش این نوع دماغه شامل یک چرخ فلک است که وظیفه ی آن جمع آوری محصولات بریده شده و باقی مانده بر روی زمین است.

 

۳- دماغه ی بردارنده ی نوار: جهت برداشتن علوفه ی پژمرده با رطوبت کم یا زیاد یا متوسط از روی زمین مورد استفاده دارند. این بردارنده ها در انواع و اندازه های مختلف طراحی شده اند که جهت کاربردهای مختلف استفاده می شوند.

 

۴- دماغه ی بلال ذرت کن: جهت خرد کردن بلال ذرت و تهیه ی علوفه ی سیلویی با رطوبت زیاد کاربرد دارند. دارای یک غلتک است که ساقه ی ذرت را به عقب هدایت می کند و با این کار بلال ها را از ساقه جدا کرده و به جهت خرد کردن به هلیسی و از آنجا به قسمت های دیگر منتقل می کند.

۵- دماغه ی چکشی(دماغه ی بردارنده ی چکشی): این نوع دماغه بیشتر در خردکنهای خودرو طراحی شده اند و جهت برداشت ساقه های ذرت خوابیده و علوفه های درهم پیچیده کاربرد دارند. به منظور تهیه ی علوفه ی سیلویی با رطوبت زیاد استفاده می شوند.

 

۶- دماغه ی ساقه های باقی مانده : چند سالی است که این نوع دماغه ها معرفی شده اند و جهت برداشت علوفه های باقی مانده بر روی سطح زمین یا خوابیده مورد استفاده قرار می گیرند. دارای انگشتی هایی هستند که وظیفه شان بلند کردن علوفه های خوابیده است و با انتقال آن به چاقوها، عمل برش توسط چاقوها صورت می گیرد و سپس به خارج منتقل می شوند.

 

دستگاه تغذیه

این قسمت شامل یک غلتک و سه چرخ دنده می باشد که یکی از این چرخ دنده ها صاف و بدون پره می باشد. علوفه توسط غلتک به سمت چرخ دنده ها منتقل می شوند و چون این چرخ دنده ها تحت فشار فنر قرار دارند، علوفه ها فشرده شده و به سمت تیغه حرکت می کنند و توسط تیغه به قسمتهای بسیار کوچک تجزیه می شوند. سرعت محیطی تمام چرخ دنده ها یکسان می باشد بدین معنا که اگر قطر یکی دو برابر دیگری است سرعت چرخش آن نیز باید نصف دیگری باشد. چرخش دنده ها توسط یک کلاچ یا جعبه دنده ی کمکی، معکوس یا متوقف می شود.

 

خردکردن و پرتاب کردن

سه نوع مهم دستگاه خردکن وجود دارد:ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

سرويس و نگهداري در سيب زميني کن هاي دوار:

1ـ اکثر سيب زميني کن هاي دوار, چه حرکت انگشتي هاي آن ها از طريق چرخ حمل و نقل تامين گردد و چه از طريق محور تواندهي تراکتور, داراي يک جعبه دنده هستند که چرخ دنده هاي آن در داخل روغن گردش مي کنند. روغن جعبه دنده را در هر فصل برداشت, يک بار با نوع روغني که در کتابچه راهنماي راننده, توصيه شده است, عوض کنيد.

 

2ـ کليه گريس خورها مانند گريس خور ياتاقان ديسک خاشاک, ياتاقان محور چرخ ها, چرخ انگشتي ها و محور انگشتي ها را روزي يک يا دوبار گريس کاري کنيد.

 

3ـ نوک تيغه ها بايد پس از ساييده شدن تعمير يا تعويض شوند.

 

4ـ در صورتي که ماشين از نوعي است که قدرت را از محور تواندهي تراکتور مي گيرد, مکانيزم هاي آن توسط يک کلاچ جغجغه محافظت مي گردد, که اين کلاچ بايد به طور صحيح تنظيم شود.

 

5 ـ ماشين را پس از اتمام کار فصلي, کاملاً باز کرده, تمام قسمت هاي آن را تميز کنيد. تمام قسمت هاي ديسک خاشاک و تيغه را با لايه اي از ماده ضد زنگ بپوشانيد. به ياتاقان ها گريس بزنيد. در صورتي که ماشين داراي چرخ بادي است, فشار باد آن را ميزان کرده, روي دستگاه را پوشانده و آن را انبار کنيد.

 

 

 

سرويس و نگهداري در سيب زميني کن ها:

 

1ـ روغن جعبه دنده را بازديد کنيد, اگر سطح آن پايين رفته است, به مقدار کافي, روغن به آن اضافه کنيد. اين روغن را در پايان هر فصل يک بار با نوع روغني که در کتابچه راهنماي راننده ماشين, توصيه شده است, عوض نماييد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

کاربرد نانو تکنولوژی درکشاورزی و صنایع غذایی ()

 

موضوع اصلی نانو تکنولوژی مهار ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود 1 تا 100 نانومتر است. در واقع نانوفناوری فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی - عمدتا متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک - از خود نشان می دهند. نانوفناوری یک دانش به شدت میان‌رشته‌ای است و به رشته‌هایی چون فیزیک کاربردی، مهندسی مواد، ابزارهای نیم رسانا، شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی نیز مربوط می‌شود. نانوفناوری می‌تواند به عنوان ادامه دانش کنونی به ابعاد نانو یا طرح‌ریزی دانش کنونی بر پایه‌هایی جدیدتر و امروزی‌تر باشد نانو تکنولوژی از دیدگاه صنایع غذایی نانو تكنولوژي يك افق عميق علمي با قدرت بالا در توليد محصولات و روش هاي جديد فرآوري است. مفاهيم نانو تكنولوژي چهارجوبي منطقي را براي توسعه درك واكنش ها و رفتار خود آرايي اجزاي غذايي در مقياس كوچك ايجاد مي كند اين موضوع در ساختمان ، رئولوژي و خصوصيات زيست فعالي مواد غذايي در مقياس بزرگ اثر دارد. پيشرفت در فرايندهاي توليد نانو ساختارها و نانو مواد با خصوصيات فرمولي مناسب احتمال توليد نانو ذرات پايدار با قابليت كاربرد در صنايع غذا و صنايع وابسته را فراهم مي سازد. نانو تكنولوژي در ارتباط با نگهداري و مخصوصا بسته بندي مواد غذايي كاربرد زيادي دارد و در برخي از موارد دستاوردهاي نانو در عمل بكار گرفته شده است. کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی

فناوری نانو هیچ زمینه علمی را به حال خود رها نکرده است. علوم کشاورزی نیز از این قاعده جدا نیستند. تا به حال کاربردهای متعددی از فناوری نانو در کشاورزی، صنایع غذایی و علوم دامی مطرح شده است.

رابطه میان فناوری نانو وعلوم کشاورزی در زمینه های زیر قابل بررسی است:

- نیاز به امنیت در کشاورزی و سیستم های تغذیه ای

- ایجاد سیستم های هوشمند برای پیشگیری و درمان بیماریهای گیاهی

- خلق وسایل جدید برای پیشرفت در تحقیقات بیولوژی و سلولی

- بازیافت ضایعات حاصل از محصولات کشاورزی

 

از بین تدابیر موجود در مدیریت آفات کشاورزی استفاده از آفت کش ها و سموم سریعترین و ارزان ترین روش برای واکنش به یک وضیت اضطراری است.

 

روش های کنترل زیستی در حال حاضر بسیار هزینه بر هستند. در این روش ها کنترل آفت از طریق یکی از دشمنان طبیعی آن آفت صورت می گیرد. امروزه مصرف بی رویه آفت کش ها مشکلات زیادی را ایجاد کرده اند. این مشکلات شامل اثرات سوء بر سلامت انسان ( ایجاد مسمومیت های حاد یا بیماری های مزمن )، تاثیر این مواد بر حشرات گرده افشان و حیوانات اهلی مزارع و همچنین ورود این مواد به آب و خاک و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در این نظام های زیستی می باشد.

 

مصرف بی رویه آفت کش ها محصولات کشاورزی را نیز به منبع ذخیره سم تبدیل می کند.

 

مهمترین سوال در زمینه استفاده از آفت کش ها این است که: چقدر از این سموم استفاده کنیم؟

 

استفاده از داروهای (سموم) هوشمند در ابعاد نانو می تواند راه حل مناسبی باشد. این داروها که قابلیت حرکت در گیاه را دارند در بسته هایی که حاوی نشانی خاصی هستند قرار میگیرند. برچسب نشانی یک کد مولکولی است که بر روی بسته نصب شده و به بسته اجازه میدهد که به بخشی از گیاه که مورد حمله عامل بیماری یا آفت قرار گرفته تحویل داده شود. این ناقلین در ابعاد نانو همچنین دارای خود تنظیمی نیز می باشند به این معنی که دارو فقط به میزان لازم به بافت گیاهی تحویل داده می شود.

دقت در ردیابی بافت هدف و میزان اندک اما موثر دارو باعث می شود استفاده از سموم در کشاورزی به حداقل برسد.

همه ما میدانیم که پیشگیری بر درمان مقدم است. بیماری های گیاهی نیز از روی علائمی مانند تغییر رنگ یا تغییر شکل اندام ها شناسایی می شوند ولی مسئله اینجاست که این علائم مدتها پس از ورود عامل بیماری به بافت گیاه بروز پیدا می کنند به همین خاطر با سریعترین اقدام ها برای جلوگیری از شیوع بیماری باز هم مقداری از محصول از بین می رود. در نتیجه نیاز به ابزاری که به کمک آن بتوان در همان مراحل ابتدایی ورود عامل بیماری، آن را کنترل و مهار کرد بسیار ضروری به نظر میرسد.

نانو حسگرهای زیستی ابزارهایی هستند که که از تلفیق ابزارهای شیمیایی، فیزیکی و زیستی بدست آمده اند.

 

این حسگرها شامل ترکیبات زیستی مانند یک سلول، آنزیم و یا آنتی بادی متصل به یک مبدل انرژی هستند و قادرند که تغییرات ایجاد شده در مولکول های اطراف خود را گزارش دهند. این گزارش ها توسط سیگنالهایی که مبدل انرژی به تناسب با مقدار آلودگی تولید میکند دریافت می شوند. بنابراین اگر تجمع زیادی از عامل بیماری در اطراف این حسگرها وجود داشته باشد سیگنال های قوی فرستاده می شوند. ارزیابی حضور آلاینده ها در محیط توسط حسگرها در چند دقیقه میسر است اما با استفاده از روش های رایج حداقل 48 ساعت زمان برای تشخیص نیاز است.

استفاده از نانوحسگرهای زیستی در بسته های غذایی نیز کاربرد که در صورت شروع فساد مواد غذایی می توانند هشدار دهنده باشند.

 

از دیگر کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی ایجاد پلاستیک های جدید در صنعت بسته بندی مواد غذایی است. در تولید این پلاستیک ها از فناوری نانو ذرات استفاده شده است. اکسیژن مسئله سازترین عامل در بسته بندی مواد غذایی است زیرا این عنصر باعث فساد چربی مواد غذایی و همچنین تغییر رنگ آنها میشود. در این پلاستیک جدید نانوذرات به صورت زیگزاگ قرار گرفته اند و مانند سدی مانع از نفوذ اکسیژن می شوند.

به بیان دیگر مسیری که گاز باید برای ورود به بسته طی کند طولانی می شود. به همین خاطر مواد غذایی در این بسته ها تازگی خود را بیشتر حفظ می کنند.

 

با طولانی کردن مسیر حرکت مولکولهای اکسیژن، مواد غذایی دیرتر فاسد می شوند.

 

فناوری نانو با استفاده از فرایندهای طبیعی زیستی، شیمیایی و فیزیکی در بازیافت مواد باقیمانده از محصولات کشاورزی و تبدیل آنها به انرژی و یا مواد شیمیایی صنعتی نیز نقش دارد. به طور مثال از زمان برداشت پنبه تا تولید پارچه بیش از 25% الیاف به ضایعات تبدیل می شوند. در دانشگاه کرنل در آمریکا روشی تحت عنوان «ریسندگی الکتریکی» ابداع شده که با استفاده از این روش از ضایعات پنبه محصولاتی مانند کلافهای پنبه و نخ البته با کیفیت پایین تر تولید میکنند. دانشمندان علوم پلیمر از این روش برای تولید نانو فیبرها از سلولز که90%الیاف پنبه را تشکیل می دهد استفاده کرده اند و الیافی کمتر از 100 نانومتر تولید کرده اند که 1000 بار کوچکتر از الیاف فعلی است.

 

یکی از کاربردهایی که برای این الیاف ریز سلولزی بیان شده جذب آفت کش ها و کودهای شیمیایی از محیط برای جلوگیری از ورود آنها به اکوسیستم و رها کردن مجدد این مواد در محیط در مواقع مورد نیاز است.

 

از دیگر محصولات فناوری نانو، نانو کاتالیزورها هستند که قابلیت تبدیل روغن های گیاهی به سوخت را جهت ایجاد منابع جدید انرژی دارند.

 

پیشرفت در زمینه علوم گیاهی، کشاورزی و صنایع غذایی رابطه مستقیمی با پیشرفت در تحقیقات زیست شناسی سلولی و مولکولی دارد. تولید ابزارهای جدید تحول شگرفی در تحقیقات سلولی و مولکولی ایجاد کرده است. امروزه میکروسکوپ هایی که قابلیت ایجاد مشاهده در مقیاس نانو را دارند در توسعه علوم زیستی نقش مهمی را ایفا می کنند. دیگر اثرات نانو تکنولوژی در کشاورزی

نانوتکنولوژی اثرات زیادی بر روی کشاورزی و صنعت تولید غذا داشته است. این علم قادر است کفایت تولیدات کشاورزی را افزایش دهد، اثرات مثبت و دلخواه غذاهای کاربردی را بهبود بخشد، و بسته بندی مناسب که حاوی سنسورهای نانو بوده و قادر به شناسایی بیماری زاها و آلودگیها می باشد را عرضه کند.

در ایالات متحده آمریکا ، نانوتکنولوژی یکی از مهمترین اولویتهای تحقیقاتی است. این علم تاثیرات معنی داری روی اقتصاد و نیز بهبود استانداردهای زندگی دارد. پیش بینی می شود که نانوتکنولوژی نقش اساسی در زندگی روزانه انسان داشته باشد.

نانوتکنولوژی علمی است که با اجزاء بسیار کوچک سروکار دارد. 100-1 نانومتر ، اندازه محصولات جدیدی است که فرآوری یا تولید می شوند، هر نانومتر ، یک بیلیونیم متر می باشد (حدود یک میلیونیم ته سوزن).

هر جزء نانومتر از سلول زنده کوچکتر می باشد و فقط با میکروسکوپ بسیار قوی قابل رویت است. نانوتکنولوژی چند دهه است که به وجودآمده اما در حال حاضر به عنوان یک تکنولوژی جدید بسیار نوید بخش می باشد.

محصولات نانو اغلب در دسترس مشتریان هستند. مثل توپهای تنیس، کرمهای ضدآفتاب، لوازم آرایشی – بهداشتی، مواد دندانی و داروئی . بعضی از محصولات نانو احتمالا با کشاورزی و غذا مرتبط می باشند. بسیاری از کمپانی های موادغذایی در حال تحقیق بر روی نانوتکنولوژی هستند و تلاش می کنند غذاهایی سالمتر ، مغذی تر با طعم بهتر و با دسترسی راحت تر به مصرف کننده عرضه نمایند.

پروژه های نانوتکنولوژی در حوزه کشاورزی و غذا عبارتند از :

1- نانو قادر به شناسایی حشره کش ها، کودها و سایر مواد بیولوژیکی مهم در مرحله نهایی کنترل کیفی محصولات کشاورزی می باشد.

2- حذف چالش بین مواد زائد حاصل از کشاورزی- صنایع غذایی و محیط زیست از دیگر حوزه های قابل توجه کاربرد این تکنولوژی می باشد. مثلا استفاده از نانوکریستالها برای حذف مواد زاید موادغذایی، صنایع شیمیایی، سوختهای بیو و انرژی و یا استخراج بیوپلیمرها از محصولات کشاورزی به روش نانو

3- توانایی نانو در پایش مواد مغذی ، داروها، حشره کش ها، آفت کش¬ها، انواع کود، واکسن¬ها در موادغذایی، بدن انسان و حیوان، در میان گیاهان، حشرات، میکروارگانیسم ها، خاک و محیط زیست.

 

 

رخدادهای مهم در پژوهش های تغذیه

تامین انرژی و مواد مغذی، هنوز هدف اصلی تحقیقات تغذیه ای می¬باشد، به خصوص در کشورهایی که دستیابی کافی به مواد غذایی تضمین نشده است. غنی سازی مواد خوراکی به اصلاح کمبود موادمغذی کمک می کند و مشخص شده است که غنی سازی غذاهای پایه مردم که گران هم نیستند، روش موفقی است. اما غنی سازی به روشی که در کشورهای پیشرفته دنیا متداول است (موادمغذی را اضافه می کنند) بدون انتقاد نیست.

به عبارت دیگر، دستیابی تقریبا در حدمطلوب به مواد غذایی در محصولاتی که موادمغذی بیشتری را تامین می کنند، افزایش یافته است و به توسعه غذاهای کاربردی که دارای خواص پیش برنده سلامت هستند، منجر می شود.

در میان بیشتر جوامع ، پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها، هردو تاثیرات مثبتی روی میزبان میکروفلور، فیتواسترول، بهبود لیپیدهای سرم و کاهش خطر بیماریهای قلبی- عروقی دارند.

اسیدهای چرب W3 اثرات مفیدی روی سیستم قلبی- عروقی و سیستم التهابی و نیز میکرونوترینها و ترکیبات گیاهی با خواص آنتی بیوتیکی دارد. در واقع بسیاری از غذاها خواص کاربردی دارند. نظیر: میوه، سبزیها، دانه های کامل غلات و آجیل (مغزهای درختی و دانه ها).

اخیرا تمرکز تحقیقات تغذیه ای روی واکنش های متقابل بین رژیم غذایی و ژن ها معطوف شده است.

در حال حاضر نوتروژنوبیک و نوتروژنتیک دو راهکار مختلف به منظور کشف عوامل تغذیه ای و غیرتغذیه ای موثر بر ژنها ، اثر ژنها روی متابولیسم مواد مغذی و اجزاء خوراکی شامل تفاوتهای فردی بالقوه در نیازهای تغذیه ای جزء مباحث مورد بحث می باشد.

این پیشرفتها به سایر موضوعات مربوط به تحقیقات تغذیه ای اضافه شده که گستره¬ای وسیع روی سلامت و بهبودی ایجاد می کند. دانشمندان اعلام کردند استفاده از نانوتکنولوژی در صنایع غذایی هیچ اثر سوئی برای سلامت انسان نداشته و می تواند با ایجاد بهبود در سیستم هاضمه به سلامت افراد نیز کمک کند.

دانشمندان هلندی بر این باورند غذاهای تولید شده با استفاده از نانوتکنولوژی از سلامت کامل برخوردار بوده و قدرت جذب مواد غذایی را در بدن انسان به میزان موثری افزایش خواهد داد.

به گفته دانشمندان استفاده از غذاهایی که به واسطه این تکنولوژی فراهم آمده اند به دلیل ذهنیت متفاوت افراد از نانوتکنولوژی و ذرات نانو و تاثیرات احتمالی این نوع غذاها با استقبال چندانی مواجه نمی شود.

با این حال نانوتکنولوژی به راحتی قادر است با تغییر ساختارغذاها، مواد غذایی سالم و تاثیرگذاری را برای بدن انسان آماده کرده و از میزان عوامل نامناسب و آزار دهنده موجود در غذا بکاهد. در نهایت ساختارهای نانو ذرات موجود در غذاها تحت تاثیر سیستم هاضمه از بین می روند و در نتیجه هیچ ذره نانویی در بدن انسان باقی نخواهد ماند.

همچنین در حال حاضر دانشمندان اروپایی موفق به تولید نانو ساختارهایی شده اند که می تواند مواد مغذی را به مناطق خاصی از بدن هدایت کرده و تاثیر گذاری این مواد را بر روی اعضای بدن انسان افزایش دهند.

با این حال برخی از کاربردهای نانو در صنایع غذایی همچنان جدال بر انگیز است. برای مثال مواد فلزی به ویژی ذرات نقره و نانو ذرات در بسته بندیهای که به منظور جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی به صورتی گسترده مورد استفاده قرار می گیرند می توانند به داخل غذا راه یابند که وجود این ذرات می تواند مشکلاتی را برای سلامتی انسان به وجود آورد.

دانشمندان معتقدند با وجود فوائد اثبات شده نانو ذرات در صنعت غذایی، قبل از استفاده انبوه از این مواد باید تحقیقات گسترده ای در رابطه با تاثیرات آن به عمل آید.

فن آوری نانو در شرکت های صنایع غذایی

اختراعات فناوری نانو در محصولات غذایی منجر به ورود محصولات جدید و بدیعی به بازار شده است.در طی چند سال اخیر فناوری‌نانو به عنوان جزء مهمی از صنعت غذا تبدیل شده است. شرکت‌های مطرح در صنایع غذایی به تحقیق و توسعه در این زمینه پرداخته‌اند و انتظار می‌رود اولین موج محصولات در آینده نزدیک به بازار وارد شود. این مقاله نگاهی به تلاش چند شرکت در زمینه نانوغذاهاست که خوانندگان را با قسمتی از پیشرفت‌های ‏جدید در این عرصه آشنا می‌کند. ‏

در طی چند سال اخیر فناوری‌نانو به عنوان جزء مهمی از صنعت غذا تبدیل شده است. شرکت‌های مطرح در صنایع غذایی به تحقیق و توسعه در این زمینه پرداخته‌اند و انتظار می‌رود اولین موج محصولات در آینده نزدیک به بازار وارد شود. البته این تنها شروع است و یقیناً فناوری‌نانو در این عرصه راهی طولانی در پیش خواهد داشت.

بنابر یک پیش بینی اقتصادی به وسیله تحلیل گران، بازار نانوغذاها از 2،6 میلیارد دلار فعلی به 7 میلیارد دلار در سال آینده و به 4.20 میلیارد دلار در سال 2010 خواهد رسید .

فناوری‌نانو می‌تواند در خط تولید به منظور ایجاد ریزحسگرها و ماشین‌های تشخیص به‌کار رود و تولید غذاهای فاقد آلودگی را تضمین کند. این نانوابزارها در تشخیص میکروب‌های مضر و تعیین زمان ماندگاری محصول نیز کاربرد دارند و به مدیران در اتخاذ تصمیمات راهبردی مانند انتخاب بهترین روش حمل و نقل و انبار محصولات کمک می‌کنند. به گفته کامپرز، مدیر برنامه بیو فناوری‌نانو در دانشگاه واخنینگن، استفاده از فناوری‌نانو به منظور تضمین کیفیت فرآورده‌های غذایی، یقیناً به نفع مصرف‌کننده است؛ البته نانوحسگرها و تشخیص‌دهنده‌های روبوتیک فعلاً فقط در مراکز تحقیقات به‌کار می‌روند، اما پیش‌بینی می‌شود اولین سری این ماشین‌ها در طی 4 سال آینده در محصولات غذایی ظاهر ‌شوند .

در حال حاضر شرکت‌‌های زیادی مانند Nestle، Food،Hershey، Keystone و Unilever مشغول کار روی نانوغذاها هستند.

گزارش شده است Nestle و Unilever امولوسیون‌هایی از نانوذرات را کشف کرده‌اند که باعث یکنواخت‌تر شدن بافت غذا شده، و می‌توان در تولید محصولاتی مانند بستنی از آنها استفاده کرد. دیگر پروژه‌های این شرکت، کار روی نانوکپسول‌هایی حاوی غذاهای غنی شده است که مواد مغذی و آنتی اکسیدانت‌ها را به تدریج به بخش‌های خاصی از بدن تحویل می‌دهند. این فناوری موادغذایی قدیمی را به ذراتی در ابعاد نانو تبدیل می‌کند که در داخل بدن رها شده و به خوبی جذب می‌شوند. این فناوری در غذاهای جدید کاربرد زیادی خواهد داشت.

 

یکی دیگر از شرکت‌های پیشگام در توسعه نانوغذاها، شرکت Kraft است که با تأسیس کنسرسیوم نانوتک (Nanotek) در سال 2000 اولین گام‌های ورود فناوری‌نانو به صنعت غذا را برداشت. این کنسرسیوم مجموعه‌ای از 15 دانشگاه و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ملی است و بیشتر در زمینه تهیه انواع غذاهای تعاملی و فرآورده‌های نوشیدنی فعالیت می‌کند که با ذائقه‌ و نیازهای فردی مصرف کننده سازگار باشد و دامنه وسیعی، از نوشیدنی‌های تغییر رنگ‌دهنده تا غذاهای جدید سازگار با حساسیت مصرف‌کننده (یا نیازهای تغذیه‌ای او) را در برمی‌گیرد. فعالیت دیگر این شرکت، تهیه نانوفیلترهایی است که مولکول‌ها را بیشتر بر اساس شکل و نه بر حسب اندازه غربال می‌کنند، و این مسئله تفکیک اجزای خاصی از یک فرآوده، حتی در دست مصرف کننده را امکان‌پذیر می‌سازد.

از دیگر اهداف این شرکت، کار روی بسته‌بندی‌های هوشمند غذایی است. از نانوحسگرهایی که به رهایش مواد شیمیایی ناشی از فساد غذاها حساس هستند می‌توان در بسته‌بندی‌های هوشمند استفاده کرد، تا به محض شروع خراب شدن غذا، رنگ بسته‌بندی تغییرکرده، به مشتری هشدار می‌دهد. این سیستم به مراتب دقیق‌تر و مطمئن‌تر از فروش با تاریخ مصرف است .

یکی دیگر از شرکت‌‌های فعال در زمینه نانوغذا، NutraLease است که روی فناوری غذاهای غنی شده تحقیق کرده و جهت افزایش رهایش زیستی (Biodelivery) مواد غذایی، از نانوکپسول‌ها استفاده می‌کند. این فناوری در نوعی روغن آشپزی به‌کار برده شده است که از استرول‌های گیاهی به منظور کاهش جذب کلسترول و کاهش خطر بیماری‌های قلبی استفاده می‌کند. بر اساس گزارشی این فرآورده باعث کاهش حدود 14درصد ازمیزان کلسترول LDL می‌شود.

شرکت Oil Fresh از اجزای نانوسرامیکی در تهیه ماهی‌تابه‌های رستوران‌ها استفاده می‌کند که باعث کاهش زمان سرخ کردن و مصرف روغن می‌شود. استفاده از این فرآورده به رستوران‌ها اجازه می‌دهد که از روغن‌های گیاهی به جای روغن‌های هیدروژنه استفاده کنند و در نتیجه میزان چربی‌های ترانس کاهش یافته و غذاهای سالم‌تری به دست می‌آید.

شرکت دیگری به نام Voridian از ترکیباتImpern نانوکامپوزیت ها در ساخت بطری‌های پلاستیکی نوشیدنی‌ها استفاده کرده است. Impern نوعی پلاستیک است که با نانوذرات خاک رس آمیخته و پلاستیک‌هایی به سختی شیشه ولی محکم‌تر را به وجود آورده است، که نسبت به شیشه شکنندگی کمتری دارند. لایه نانوذرات به‌گونه‌ای طراحی شده‌ که فرار مولکول‌های دی‌اکسیدکربن از نوشیدنی و نفوذ مولکول‌های اکسیژن به درون نوشیدنی جلوگیری کرده، در نتیجه باعث حفظ تازگی و افزایش زمان ماندگاری محصول می‌شود.

یکی دیگر از شرکت‌های فعال در این زمینه Nanocor است. این شرکت مهم‌ترین تولیدکننده نانوکامپوزیت های پلاستیکی است. این پلاستیک‌ها ویژگی‌های ویژه‌ای از جمله ایجاد مانع بهتر برای جریان اکسیژن و دی‌اکسیدکربن دارد، که منجر به افزایش زمان نگهداری محصولات نانوکامپوزیت پلاستیک مقاوم می‌شود. همچنین این پلاستیک‌ها از پخش بو جلوگیری کرده، مانع جذب طعم یا ویتامین‌های موجود در غذا به وسیله بسته‌بندی می‌شوند. به طور کلی طراحی مولکولی این پلاستیک‌ها به‌گونه‌ای است که مقاومت محصولات را در برابر آتش و ثبات ساختار آنها را در برابر حرارت بهبود می‌بخشد. به عنوان مثال این مواد در سبدهایی برای جوشاندن مواد غذایی و بسته‌بندی‌هایی برای استفاده در مایکروویو کاربرد دارد. نانوکامپوزیت‌های پلاستیکی در بسته‌بند‌ی های جدید مواد غذایی نیز قابل استفاده هستند .

از دیگر محصولات کلیدی، حسگرهای بویایی الکترونیکی (بینی الکترونیکی) و هم خانواده جدیدتر آنها حسگرهای چشایی الکترونیکی (زبان الکترونیکی) هستند. این وسایل از زبان و بینی انسان تقلید می‌کنند با این تفاوت که نسبت به طعم‌ها و بوهای ناچیز حساسیت بیشتری دارند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

سیستم کنترل اتوماتیک و از راه دور گلخانه

 

سیستم کنترل اتوماتیک و از راه دور گلخانه در جهت ایجاد شرایط محیطی کنترل شده برای دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت و احاطه مدیران به شرایط موجود در گلخانه در زمان های که در محل حضور ندارند و جمع آوری دائمی اطلاعات محیطی به منظور امکان تجزیه و تحلیل علمی اثر شرایط محیطی در میزان محصول در دوره های متفاوت طراحی گردیده است و توانایی انجام امور زیر را دارد :

 

 

 

- اندازه گيري و کنترل دما با بکار اندازي فن‌هاي جانبي و فن هاي گردش هواي داخلي و هيتر

 

- اندازه گيري و ثبت دما و رطوبت محيط بيرون گلخانه

 

- اندازه گيري و کنترل رطوبت با بکارگيري مه پاش و فن ها

 

- اندازه گيري و کنترل نور گلخانه بصورت زمانبندي و يا متناسب با شدت نور مورد نياز

 

- اندازه گيري و کنترل Co2 با بکارگيري فن و مولد Co2

 

- اندازه گيري Ec آب ورودي گلخانهادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

کمباین

 

 

کمباین ها به دو دسته یدک کش و کمباین خودرو (مجهز به موتور) تقسیم می شوند. موتور کمباین ها یا بنزینی است و یا دیزلی و اخیراً تقریباً تمام کارخانجات کمباینها را به موتور دیزل مجهز می سازند قدرت این موتورها از 25 تا 80 قوه اسب نسبت به اهمیت و بزرگی کمباین ها بوده و چون کمباین در محیط پر از گرد و خاک کار می کنند باید مجهز به فیلتر یا صافی هوای بسیار موثر باشد برای جلوگیری از ورود هوای مخلوط با خاک معمولاً هواکش هوا را مرتفع در نظر رفته تا از ورود گرد و خاک اضافی بداخل صافی هوا جلوگیری بعمل آید. موتور کمباینها معمولاً درطرف راست راننده کمباین قرار داشته و در بعضی موارد زیر پای راننده با محل نشستن راننده قرار می گیرد. جعبه دنده کمباینها معمولاً مجهز به سه دنده جلو و یک دنده عقب می باشد. سرعت حرکت کمباین از 5/1 تا 18 کیلومتر در ساعت است. عرض کار کمباینها معمولاً بین 80/1 تا 60/3 متر و گاهی هم تا 80/4 متر می باشد. می توان ساقه های گندم را توسط دستگاه هیدرولیک از 5 سانتیمتر تا 75 سانتیمتر (نسبت به سطح زمین) قطع کرد. در مملکت ما از کاه هنوز استفاده های فراوان بعمل می آید. لذا یکی از مشکلات کمباین برای کشاورز ایرانی این استادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

ماشین آلات کشاورزی ( گاو آهن ها )

 

 

 

 

چرا محصولات کشاورزی به خوبی رشد نمی کنند ؟

 

ممکن است اسم ماشین آلات خاک ورزی سوال برانگیز باشد .

 

این تحقیق برای پاسخ گویی به تعدادی از سوالات شما طراحی و گرد آوردی شده است:

 

چهار هدف اصلی در خاک ورزی:

 

1-مخلوط کردن بقایای گیاهی و حاصلخیزی خاک و غیره

 

2- آماده سازی بیتر بذر

 

3- کنترل علف های هرز

 

4-حفظ منابع آبی و خاکی

 

خاک ورزی را با توجه به مقدار مخلوط شدن و زیر و رو شدن خاک در زمان عملیات تقسیم بندی می کنند :

 

خاک ورزی اولیه معمولا خاک سطحی و اغلب بقایای گیاهی را برگردان می کند . خاک ورزی اولیه اغلب اولین عملیات پس از برداشت محصول می باشد.

 

ماشین آلات خاک ورزی ثانویه مقدار کمی از خاک و بقایای مانده از گیاهان را با خاک مخلوط و دفن می کنند.

 

بنا به دلایل خوب و منطقی بسیاری ما در زمین های زراعی کشت می کنیم در حالیکه از طرفی ممکن است اثرات منفی نیز داشته باشد . اگر سطح خاک خالی و دارای پوشش نباشد یک عامل بسیار خوب برای فرسایش توسط باد و آب است .

 

فرسایش یک مسئله مهم است زیرا ما خاک حاصلخیز سطحی که تشکیل شده از مواد آلی و مغذی است را از دست می دهیم و این باعث کاهش حاصلخیزی و باروری خاک میگردد. روش های مدیریتی جهت کنترل فرسایش میتواند کار آمد باشد.

 

در یک سیستم مدیریتی جدید از خاک ورزی سبک و ناچیز و همچنین باقی گذاشتن بقایای گیاهی در سطح خاک استفاده می شود. در سال های اخیر اکثر کشاورزان از این راه و روش استفاده می کنند به این روش بدون خاک ورزی ، سیستم مدیریتی باقی مانده های گیاهی ، حفظ خاک و خاک ورزی و .... می گویند .

 

امیدواریم در ادامه تصاویر به شما کمک کند تا تفاوت های گاو آهن ها و چگونگی تاثیر آنها بر حاصلخیزی و فرسایش خاک را درک کنید.

 

گاوآهن های برگردان دار:

 

این نوع گاوآهن ها در اروپا استفاده می شده و از آنجا به سایر نقاط جهان منتقل شده است این نوع گاو آهن ها 90 تا 95 درصد بقایای گیاهی را در هر سری عملیات دفن می کنند و تنها 5 تا 10 درصد از بقایا و خاک سطحی زیر و رو نمی گردد .

 

 

 

گاو آهن های دیسکی:

 

این نوع گاوآهن ها در سر تا سر آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد و 80 تا 90 درصد بقایای گیاهی را برگردان می کند و تنها 10 تا 20 درصد بقایا در سطح خاک باقی می ماند.

 

 

 

گاو آهن های چیزل:

 

این نوع گاو آهن ها بطور مساعد و با ملایمت 70 درصد بقایا را دفن می کنند و ما بقی را در سطح خاک وا می گذارند و فاصله چیزل ها و سرعت تراکتور تعیین کننده میزان کمی کار است.

 

در تصویر گاو آهن چیزلی را مشاهده می کنید که با یک چاپر ( خرد کننده قطعات گیاهی سطح خاک ) ترکیب شده است.

 

گاو آهن های ساب سویلر:

 

این نوع گاو آهن ها برای شکستن نواحی سخت و زیرین خاک برای بهبود نفوذ آب و گسترش ریشه ها استفاده می شود و معمولا 90 درصد بقایای گیاهی در سطح خاک باقی می ماند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

ماشین آلات کشاورزی ( ماشین های برداشت)

 

 

ماشین های برداشت :

 

برداشت محصول نتیجه زحمات کشاورز در مراحل تهیه و آماده کردن زمین ، کاشت ، داشت می باشد و هر قد راین مرحله دقیق تر و بهتر انجام گیرد سود بیشتری برای کشاورز دارد و او را دلگرم تر و علاقه متد تر به کار کشاورزی می سازد و به زندگی او آسایش و رفاه می بخشد . مسلما برداشت محصول بوسیله ماشین سریع تر و بهتر از وسایل دستی است و به کشاورز فرصت می دهد تا از زمان های صرفه جویی شده برای گسترش سطح کشت و تهیه بذر و بستر خوب استفاده نماید.

 

به طور کلی ماشین های برداشت عبارتند از :

 

1-ماشین های برداشت علوفه

 

2- ماشین های برداشت غلات

 

3- ماشین های برداشت چغندر، سیب زمینی ، ذرت ، پنبه ، نیشکر و غیره

 

که در این تحقیق به بررسی ماشین های برداشت علوفه می پردازیم:

 

 

 

ماشین های برداشت علوفه:

 

ماشین های درو علوفه حدود سال 1840 در آمریکا ساخته شد و به تدریج تکامل پیدا کرد ساده ترین ماشین های درو علوفه چمن بر ها هستند که در حقیقت ماشین درو دستی می باشند و در چمن کاری و محوطه های بسیار کوچک مورد استفاده قرار می گیرند . معمول ترین ماشین های برداشت ماشین های درو علوفه دامی و تراکتوری می باشد .

 

درو گرهای دامی شانه ای :

 

ساختمان درو گر های دامی شانه ای تقریبا شبیه درو گر های شانه ای تراکتوری است و از قسمت های زیر تشکیل شده است : که بطور خلاصه شرح داده خواهند شد.

 

1. شاسی

 

2. چرخ های حامل

 

3. دستگاه انتقال قدرت

 

4.دستگاه برش

 

5. وسایل تنظیم

 

 

 

1- شاسی:

 

اسکلت بندی ماشین را گویند که جنس بیشتر این درو گر ها از فولاد ساخته شده و به شکل مثلثی است که قسمت های دیگر درو گر هر کدام به شیوه ای به آن وصل شده است . در جلوی شاسی مالبند و در عقب آن صندلی راننده و جود دارد .

 

 

 

2-چرخ های حامل:

 

تعداد این چرخ ها دو عدد می باشد که قطر متوسط آنها حدود 80 سانتی متر است روی محیط این چرخ ها بر آمدگی هایی به منطور اصطکاک بیشتر با زمین وجود دارد .

 

3-دستگاه انتقال قدرت :

 

روی محور چرخ های حامل جعبه دنده ای قرار دارد این جعبه دنده نیروی لازم را از چرخ های حامل گرفته و به دستگاه برش منتقل می کند .

 

 

4-دستگاه برش:

 

دستگاه برش یا شانه برش اساسی ترین قسمت درو گر استو عمل اصلی یعنی درو توسط این قسمت انجام می شود و شامل قسمت های زیر می باشند :

 

4-1-تیغه برش :

 

به صورت تیغه ای دندانه دار از فولاد نسبتا نرم که طول آن در ماشین های مختلف فرق می کند و ممکن است از 80 تا 170 سانتی متر به ضخامت حدود 4 میلی متر و عرض 20 تا 30 میلی متر ساخته شود . دندانه های تیغه به صورت یک شش ضلعی می باشد که تنها دو لبه آنتیز و برنده است . ممکن است لبه های تیغه صاف یا دندانه دار از رو یا از زیر باشد تیغه ها باید آبدیده باشند .

 

4-2-انگشتی یا محافظ:

 

به شکل مخروطی است که معمولا از چدن و در ابعاد و انواع مختلف ساخته می شود که عبارتند از انگشتی سنگلاخی یا سخت ،انگشتی معمولی ، انگشتی بدون روکش . انگشتی دوقلو.

 

 

5-کفشک ها :

 

در دو سر دستگاه برش دو جسم کانلا شبیه نعلین با نوک سر بالا برای این که به راحتی از روی سنگ ریزه ها و موانع کوچک عبور کندو کف صاف دار آن هم به خاطر این که روی زمین کشیده شود و دستگاه برش یر زوی آن تکیه دارد کفشکی که در انتهای جای اره است کفشک خارجی و کفششکی که در ابتدای اره است کفشک داخلی گویند. در حقیقت وزن دستگاه برشدر موقع کار بیشتر روی کفشک داخلی است و بوسیله دو لولا متصل به طرقین پل می باشد جنس آن از فولاد و به صورت ریخته گری ساخته می شود .

 

 

6- هادی های اره :

 

هدایت تیغه اره را به عهده دارند و مانع بالا و پایین رفتن تیغه می شومند .

 

 

 

7-ادوات تنظیم :

 

به منظور کنترل و تنظیم دستگاه برای شرایط مختلف کار می باشد مثلا دستگاه برش را می توان حول کفشک داخلی به اندازه 80 تا 90 درجه بگردانیم این برای زمانی است که بخواهیم درو گر را از مزرعه خارج و به جای دیگر ببریم.

 

8- تنظیم فا صله اره تا روی زمین:

 

به وسیله اهرمی که در سمت راست راننده قرار دارد می توا ن تیغه برش را تنظیم کرد . می توان تیغه را به ارتفاع 20 تا 40 سانتی متری سطح زمین قرار داد .

 

 

 

9- تنظیم بر گردان علوفه:

 

زایده ای به کفشک خارجی است برای هدایت علوفه های بریده شده و تبدیل آنها به صورت یک نوار در وسط ماشین تا در بازگشت علوفه های بریده شده زیر چرخ له نشوند .ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

ماشین آلات کشاورزی ( ماشین های کاشت )

 

 

ماشین های کاشت:

 

تاریخچه ماشین های کاشت و طرز ساختن آن را به چینی ها نسبت می دهند و تا قبل از سال 1840 میلادی ( 162سال قبل ) کاشت بذر ها به روش ابتدایی صورت می گرفت. به این طریق که ابتندا زمین را شخم زده و پس از نرم و مسطح کردن مزرعه ، بذر را با دست روی زمین می پاشیدند و سپس بوسیله هرس بذر ها را زیر خاک می نمودند ولی از این تاریخ به بعد برای ائلین بار شخصی به نام ویلیام تی پنویوک از اهالی مارال بور شرقی پنسیلوانیا درذ ایلات مخاحده اقدام به ساخت یک ماشین بذر افشان ساده نمود .آمار سال 1880 میلادی نشان می دهد که 53% گندم های آمریکا توسط بذر افشان ها کشت می شد ساختمان اولین بذر افشان خطی عبارت بوده است از یک جعبه چوبی استوانه ای که در اطاف مر کز آن سوراخ هایی وجود داشت و از این سوراخ ها بذر ها روی زمین و خطوط موازی بطور مسلسل ریخته میشدند.

 

ساختمان اولین بذر افشان از قسمت های زیر تشکیل شده است :

 

1- صندوق یا مخزن بذر پاش که محل ریختن بذر می باشد و معمو لا روی دو چرخ حامل قرار می گیرد .

 

2-دست گاه های تقسیم کنند و توزیع کنندهو هدایت دانه ها توسط لوله سقوط

 

3- وسایل تنطیم وسایلی هیتند که مقدار بذر – عمق کاشت – فواصل ردیف ها و فواصل بذر ها را روی هر ردیف تنظیم می کند.

 

 

 

محاسن ماشین های کاشت:

 

1- سرعت عمل در کاشت

 

2-صرفه جویی در مقدار بذر در واحد سطح

 

3-عمق کاشت قابل تنظیم بودن

 

4- یکنواخت بودن کاشت

 

5-یکنواخت بودن توزیع بذر

 

6-یکنواخت پوشانئن بذر ومیزان فشار روی آنها

 

7-انتخاب بذر مناسب و یکنواخت بودن دانه ها از نظر ابعاد برای ماشین

 

علاوه بر موارد فوق عامل دیگری تخصص و تجربه کارنده است که در بالا بردن کیفیت و کمیت محصول بسیار موثر است .

 

تقسیم بندی ماشین های کاشت :

 

به طور کلی ماشین ها کاشت به سه دسته تقسیم می شوند .

 

الف )بذر کار ها

 

ب) ماشین های کاشت سیب زمینی

 

ج) نشا کار ها

 

لازم به توضیح است که هر کدام از دستجات فوق به چند دشته تقسیم می شوند

 

مثلا بذر کار ها به سه دسته تقسیم می شوند :

 

1- بذر افشان های درهم

 

2- بذر کار های خطی یا خط کار

 

3- کپه کار ها

 

الف : ماشین های بذر کار – بذر افشان های درهم :

 

همانطور که از نام این نوع بذر کار پیداست بذر ها را به طور پراکنده و در هم می پاشد به ابن معنا که لوله سقوط بذر افشان ردیفی را می توان برداشت و زیر سوراخ ها بین جعبه بذر و زمین یک صفحه چوبی قرار دارد تا رد موقع بذر کاری دانه ها پس از خروج از مخزن به طور یکنواخت پراکنده گردند این بذر کار گرچه درهم است ولی مزیت آن نسبت به بذر افشانی با دست این است که بذربطور یکنواخت تر و منظم تر با سرعت بیشتر و با نیرو هزینه کمتر کاشته می شود این نوع بذر افشان ها پس از اینکه بذر را روی زمین ریختند روی آن را نمی پوشانند از این لحاظ زنجیر یا چوب با هرس به آن ها متصل منمایند تا بذر را زیر خاک کنند . در بعضی بذر افشان های درهم روی تخته چوب زیر سور اخ های سقوط برجستگی های هرمی شکل نصب شده که نوک تیز آنها به طرف سوراخ های سقوط بذر است و باعث می شود که بذر هنگامیکه روی آنها ریخته می شود بهتر به اطراف پراکنده شود و روی زمین پخش می شود و چون تخته چوب به صورا مورب نصب شده است و ماسین هم در حرکت است لذا بذر ها رئی تخته چوب و بین برجستگی ها نمی تواند باقی بماند .

 

 

بذر کار های خطی کار:

 

این نوع بذر کار هابه این طرق عمل میکنند که ابتدا شیار هایی در زمین باز نموده و بذر ها را به طور مسلسل به داخل این شیار ها می ریزند و شپش روی بذر هار ا می پوشانند بعضی از این ماشین ها مجهز به وسلئلی هستند که توسط آن ها می توان عمق کاشت و فاصله ردیف ها را نیز تغییر دداد . همچنین مقدار بذر را هم می توان در واحد سطح تنظیم نمود .

 

بذر کار کپه ای :

 

کپه کاری مانند ردیف کار ها می باشد به این معنی که بذور باید با فاصله کاشته شوند و معمولا بذر ها را روی خط ولی بافاصله معین می کارندکه در زمان کاشت بذر را در شکاف ایجاد شده در هر محل به جای یک بذر چندین بذر ریخته می شود .

 

ساختمان کپه گار ها شبیه ردیف کار های معمولی است در صورتیکه کارنده دارای دستگاه موزعی که قادر است به جای یک دانه چند دانه داخل لوله سقوط کند و از قسمت های زیر تشکیل شده است.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

پنترومتر

 

Recent changes in environmental site characterization have resulted in the application of cone penetrometer (CP) technologies to site characterization. With a variety of in situ physical and chemical sensors, this technology is seeing an increased frequency of use in environmental site characterization. CP technologies employ a wide array of sampling tools and produce limited investigation-derived waste.

The EPA’s Monitoring and Measurement Technologies Program (MMTP) at the National Exposure Research Laboratory, Las Vegas, Nevada, selected CP sensors as a technology class to be evaluated under the Superfund Innovative Technology Evaluation (SITE) Program. In August 1994, a demonstration of CP-mounted sensor technologies took place to evaluate how effective they were in analyzing the physical and chemical characteristics of subsurface soil at hazardous waste sites. Prior to this demonstration, two separate predemonstration sampling efforts were conducted to provide the developers with site-specific samples. These samples were intended to provide data for site-specific calibration of the technologies and matrix interferences.

The main objective of this demonstration was to examine technology performance by comparing each technology’s results relative to physical and chemical characterization techniques obtained using conventional reference methods. The primary focus of the demonstration was to evaluate the ability of the technologies to detect the relative magnitude of fluorescing subsurface contaminants. This evaluation is described in this report as the qualitative evaluation. A subordinate focus was to evaluate the possible correlations or comparability of the technologies chemical data with reference method data. This evaluation is described in this report as the quantitative evaluation. All of the technologies were designed and marketed to produce only qualitative screening data. The reference methods for evaluating the physical characterization capabilities were stratigraphic logs created by a geologist from soil samples collected by a drill rig equipped with hollow stem augers, and soil samples analyzed by a geotechnical laboratory. The reference methods for evaluating the chemical characterization capabilities were EPA Method 418.1 and SW-846 Methods 8310 and 8020, and University of Iowa Hygienics Laboratory Method OA- 1. In addition, the effect of total organic carbon (TOC) on technology performance was evaluated.

Three technologies were evaluated: the Site Characterization and Analysis Penetrometer System (SCAPS) laser induced fluorescence (LIF) and CP sensors developed by the Tri-Services (Army, Navy, and Air Force), the Rapid Optical Screening Tool (ROST"‘) developed by Loral Corporation and Dakota Technologies, Inc., and the conductivity sensor developed by Geoprobe" Systems. These technologies were designed to provide real-time, relatively low cost analysis of the physical and chemical characteristics (primarily petroleum fuels and coal tars) of subsurface soil to quickly distinguish contaminated areas from noncontaminated areas. The SCAPS technology is designed and operated to produce screening level data. Results of the demonstration are summarized by technology and by data type (chemical or physical) in individual innovative technology evaluation reports (ITER). In addition to the three technology-specific ITER's, a general ITER that examines cone penetrometry, geoprobes, and hollow stem auger drilling in greater detail has been prepared.

The purpose of this ITER is to chronicle the development of the SCAPS technology, its capabilities, associated equipment, and accessories. The document concludes with an evaluation of how closely the results

obtained using the technology compare to the results obtained using conventional reference methods. One hazardous waste site each was selected in Iowa, Nebraska, and Kansas to demonstrate the technologies. The sites were selected because of their varying concentrations of coal tar waste and petroleum fuels, and because of their ranges in soil textures.

This demonstration found that the SCAPS technology produces screening level data. Specifically, the qualitative assessment showed that the stratigraphic and the chemical cross sections were comparable to the reference methods. The SCAPS sensors did not require sample collection, and thus, avoided the sampling difficulties encountered by the reference methods during this demonstration. The relatively continuous data output from the LIF sensor eliminated the data interpolation required by the reference method. This also increased the apparent resolution of the sensor’s data.

The SCAPS LIF operator also qualitatively identified changes in contaminant type by detecting significant changes in peak emission wavelength. The gross soil classifications identified by the technology generally matched the reference method classifications. The chemical cross sections for the LIF sensor showed close agreement to the reference method cross sections in identifying low, medium, and high zones of contamination. Generally, the relative LIF intensity was positively related to the concentration of total petroleum hydrocarbons and total polynuclear aromatic hydrocarbons. In only one case during this demonstration did the SCAPS LIF sensor not identify fluorescence above background for zones sampled that indicated contamination. Reference method sampling indicated contamination in the 100’s of the parts per million (ppm) range at Node 5 at the York site. The failure of the SCAPS LIF sensor to identify this zone may have been a result of the horizontal separation between the SCAPS and reference method sampling points, and inherent matrix heterogeneity. The quantitative assessment found that the SCAPS LIF data was most closely correlated to the TPH and volatile petroleum hydrocarbons (VPH) data. Due to matrix heterogeneity up to 50 percent of the original data set used in the quantitative evaluation was eliminated as outliers. This greatly reduced the predictive value of the regression models, however, the remaining data was still used to identify trends. The quantitative data assessment also produced a first approximation of a detection threshold for the SCAPS LIF sensor. For TPH and VPH, based on their regression models, the fluorescence intensity (background corrected) at 0 milligram per kilogram was 157 and 336, respectively. In addition, the lowest concentrations of TPH and VPH detected during the quantitative assessment were 60 and 19 mg/kg, respectively. Both of these low concentrations had fluorescence intensity readings near the thresholds (157 and 336) discussed above.

Based on the continuous data output for both the chemical and physical properties of soil, the SCAPS sensors (physical and chemical) appear to be valuable tools for qualitative site characterization. The lack of better correlation for the quantitative evaluation cannot be solely attributed to the technology. It may also be due to the combined effect of matrix heterogeneity, lack of instrument calibration, uncertainties regarding the exact contaminants being measured, and the age and constituents in the waste. Based on the data from this demonstration, it is not possible to conclude that the technology can or cannot be quantitative in the configuration used during this demonstration. Based on the effects listed above, potential users should not expect the SCAPS LIF sensor to produce data which shows a high degree of correlation when comparisonsادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

سنگ جمع کن

 

 

 

مقدمه

 

با توجه به اینکه جمعیت جهانی روز به روز در حال افزایش است، نیاز به تأمین غذا به مسئله ای بحرانی در بین جوامع تبدیل شده است. بخش کشاورزی، عهده دار تأمین غذا و الیاف جمعیت جهان است، بنابراین ماشینی شدن این بخش که از آن به "مکانیزاسیون کشاورزی" تعبیر می شود گامی است مؤثر در جهت بهبود کشاورزی و رفع بحران.

 

افزایش محصول به سه روش ممکن است که این سه روش بدین قراراند:

 

1- افزایش سطح زیر کشت

 

2- افزایش کاشت تعداد بوته در واحد سطح (یا افزایش تراکم)

 

3- بکار گیری ارقام پر محصول

 

از بین این روش ها اولی و دوم ممکن نیست مگر با پیشرفت در ساخت و توسعه ماشینهای جدید در عرصۀ کشاورزی.

 

سطح وسیعی از زمین های حاشیۀ رود ها و دامنه کوها، زمین هایی هستند که بطور بالقوه برای کشت و کار مرغوب می باشند اما به دلیل شرایط نامساعد خاک این زمینها، نمی توان کشاورزی موفقی را در این مناطق به انجام رساند.

 

از جمله شرایط نامساعدی که در این زمین ها وجود دارد وجود قلوه سنگ و و خرده سنگ در خاک آنها می باشد. که شاید بتوان با رفع این خرده سنگ ها از سطح زمین، گام مفیدی در جهت بهبود حاصلخیزی آن ها برداشت.

 

در بسیاری از این مناطق جمع آوری خرده سنگه بطور دستی و بوسیلۀ کارگر انجام می گیرد که این روش جمع آوری، کاریست بس مشکل، پر هزینه و مدت زمانی بسیار طولانی را می طلبد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

موتور

 

ریشه لغوی

موتور یک کلمه انگلیسی است و معنای آن جنباننده یا محرک می‌باشد. لیکن در حال حاضر از کلمه موتور به عنوان وسیله تولید انرژی جنبشی استفاده می‌شود.

 

دید کلی

موتور یکی از ارکان اصلی خودرو می‌باشد، که وظیفه اصلی حرکت آن بوسیله موتور با انجام یک سری اعمال خاص امکان پذیر می‌شود. بر این اساس تلاشهای زیادی در زمینه طراحی و ساخت انواع موتور صورت گرفته است که در حال حاضر نیز بیشتر سرمایه گذاریهای کارخانه‌های خودرو سازی در این زمینه انجام می‌شود. تمام موتورهایی که در زندگی بشر مورد استفاده قرار می‌گیرند انرژی جنبشی را به شکل یک حرکت دورانی (چرخشی) در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند. موتورها این انرژی را از طریق تبدیل انرژی‌های پتانسیل و یا انرژیهای دیگر بوجود می‌آورند که می‌توان بر حسب منبع انرژی اولیه ، موتورها را تقسیم بندی کرد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

 

بطور کلی می‌توان گفت که در پیرامون ما هر وسیله‌ای که کاری انجام می‌دهد دارای یک موتور است که حرکت قطعات آن و نیروی مورد نیاز آن وسیله را تأمین می‌کند. مثلا لوازم خانگی مثل یخچال ، ضبط صوت ، پنکه‌های تصویه و ... همگی دارای یک موتور الکتریکی می‌باشند و یا اتومبیلهایی که در خیابانها رفت و آمد می‌کنند هر کدام یک موتور جهت تأمین انرژی جنبشی خود دارند.

 

 

تاریخچه

ایده ساخت موتور به زمانهای دور باز می‌گردد، چنانکه قبل از سالهای 1700 میلادی تلاشهایی جهت مسافت موتورها به شکل امروزی انجام پذیرفته بود (هر چند که موتورهای ساده آبی که انرژی جنبشی آب را به حرکت چرخشی تبدیل می‌کردند از زمانهای بسیار دورتر ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گرفتند). لیکن اولین تجربه موفقیت آمیز در این زمینه ، در سال 1769 اتفاق افتاد. در این سال جیمز وات توانست یک موتور بخار اختراع کند که قابلیت استفاده از انرژی محبوس در سوختهای مختلف نظیر چوب و ذغال سنگ را داشت.

 

سیر تحولی و رشد

مخترعین زیادی سعی کردند که اصول فوق را در موتورها تحقق بخشند. ولی «ان.ای.اتو» مخترع آلمانی اولین کسی بود که موفق گردید. او در سال 1876 موتور خود را به ثبت رساند و دو سال بعد نمونه‌ای را که کار می‌کرد به معرض نمایش گذاشت. موتور مزبور همان چرخ چهارزمانه یعنی ، تکثیر ، تراکم ، توان و تخلیه را به کار می‌بست. دانشمندان هم عصر اتو عقیده داشتند که وجود تنها یک مرحله توان در دو دور چرخش زمان بزرگی است (یک موتور چهارزمانه در هر دو دور چرخش تنها یک بار سوخت را می سوزاند به اصطلاح دارای یکبار انفجار یا توان است).

 

بنابراین نظر خود را به موتور دو زمانه (که در هر دو چرخش یک انفجار دارد) معطوف کردند. این تلاشها تا آنجا ادامه یافت که در سال 1891 «جوزف دی» با کمک گرفتن از محفظه میل لنگ به عنوان یک سیلندر پمپ کننده هوا توانست ساخت موتورهای روزانه را ساده کند. در موتور دی ، مجاری ورودی هوا و خروجی دود در بدنه سیلندر قرار داشت (همان سیستم موتورهای دو زمانه امروزی). در سال 1892 دکتر «رادولف دیزل» یک مهندس آلمانی ، موتوری را به ثبت رساند که در آن سوخت در نتیجه گرمای تولید شده در اثر فشار زیاد ، مشتعل می شد. دیزل در اصل موتور خود را برای کار کردن با پودر ذغال سنگ طراحی کرده بود. اما به سرعت به سوخت‌های مایع روی آورد.

 

فعالیت‌های انجام شده توسط دانشمندان در طراحی و ساخت موتور و پیشرفت‌های حاصله را می‌توان مختصرا این‌گونه بیان کرد.

 

• ساخت موتورهای بنزینی – انژکتوری در سال 1936

• ساخت موتورهای توربینی اتومبیل در سال 1950

• ساخت موتور پیستون گردان وانکل در سال 1957

 

ساختمان موتور

ساختمان موتورها بسیار گوناگون ولی در عین حال از لحاظ اصول کلی بسیار مشابه است. مثلا همه موتورهای احتراقی دارای یک محفظه برای فشرده کردن سیال می‌باشند که سیلندر نام دارد. یا اینکه همگی دارای یک قطعه متحرک رفت و برگشتی می‌باشند که پیستون نام دارد و ... لیکن ساختار موتورهای برقی متفاوت است. همگی آنها دارای یک سیم پیچ ثابت می‌باشد که میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند. در میان این سیم پیچ میدان ، یک آرمیچر (روتور) وجود دارد که با تغییرات میدان مغناطیسی انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی تبدیل می‌کند (به شکل چرخش) و ... .

 

طرز کار موتور

 

• موتورهای الکتریکی از لحاظ تجهیزات و ساختار نسبتا ساده تر از موتورهای احتراقی هستند. البته طرز کار آنها نیز نسبتا ساده تر است. این موتورها با ایجاد یک میدان مغناطیسی و تغییرات مکرر این میدان مغناطیسی باعث به چرخش درآمدن روتور می‌شوند. و این چرخش توسط میله ای از محفظه موتور خارج و مورد استفاده قرار می‌گیرد. موتورهای احتراقی بصورت نوسانی کار می‌کنند یعنی اینکه قطعات متحرک آنها (پیستونها) که قابل انتقال انرژی هستند، حرکت رفت و برگشتی دارند. برای تبدیل این حرکات رفت و برگشتی به حرکت چرخشی وسیله‌ای به‌ نام میل لنگ استفاده می‌شود. لیکن در نهایت انرژی جنبشی این موتورها هم بصورت چرخش یک میله از محفظه موتور به خارج فرستاده می‌شود.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

آیا وسیله ای برای کندن علفهای هرز (خار شتر ) هست؟

 

 

میتوانید از سم علف کش تو فور دی استفاده کنی .

فقط به اون جایی که ازش سم رو میگیرید بگو برای چه مقدار زمین میخواهم و میزان غلظت رو ازش بپرس .

این علف ریشه بلندی داره و بهتره دنبال کندنش با دستگاه نباشی .ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

ماشین برداشت پسته(Shaker)

 

 

یکی از محصولات مهمی که در ایران تولید می شود پسته است.ایران به عنوان اولین کشور از نظر میزان تولید این محصول می تواند مورد توجه قرار گیرد. پس از ایران کشورهای آمریکا و ترکیه در رده ی دوم و سوم کشورهای تولید کننده ی پسته در کل دنیا به شمار می روند.

حال که ایران تولید کننده ی اصلی پسته در کل دنیا می باشد لازم است تلاش های زیادی جهت افزایش بهروری و کیفیت این محصول صورت گیرد تا بازار جهانی کماکان در اختیار کشورمان باشد.

در این بین توسعه ی روش های بهینه ی کشت و پروش پسته و استفاده از ادوات مناسب جهت برداشت محصول باید مورد توجه قرار گیرد.

پسته عموما به صورت دستی دستی برداشت می شود اما ادواتی همچون لرزاننده ها(شیکر) جهت سهولت در برداشت پسته طراحی شده اند و کم و بیش مورد استفاده قرار می گیرند.

در این مطلب سعی می کنیم یک شناخت اجمالی از این وسیله بوجود آوریم. این آزمایش در کشور ترکیه در رابطه با مقایسه ی روش های برداشت دستی و مکانیکی انجام شده است.

شیکر ها انواعی مختلفی دارند و برحسب نوع لرزشی که ایجاد می کنند به دو دسته ی شیکرهای شاخه ای و شیکر های تنه ای تقسیم می شوند.

شیکر نوع شاخه ای که توسط

alErdogan et طراحی شده است برای برداشت مکانیکی پسته استفاده شد. شیکر کاملا هیدرولیکی است که توسط PTO تراکتور توان تولید می کند. قاب اصلی روی اتصال سه نقطه تراکتور سوار می شود.

تجهیزات شامل یک پمپ هیدرولیکی، یک موتور هیدرولیکی، یک مخزن، یک سوپاپ کنترل جریان، یک سیلندر هیدرولیکی، یک سوپاپ کنترل جهت و یک قاب لوله ای افقی که شیکر را نگهداری می کند، پاندول و دیگر اجزای مشخص می شود.

پمپ هیدرولیکی حرکت خود را از گیربکس توسط یک سرعت استاندارد

PTO 450 دور بر دقیقه می گیرد. در ابتدا روغن به سیلندر پمپ می شود که یک انتهای آن به بازو و انتهای دیگر به گیره متصل شده است. هر شاخه محکم به گیره متصل می شود و سپس روغن به موتور هیدرولیکی پمپ می شود که شاخه را لرزش می دهد. یک حرکت رفت و برگشتی توسط موتور هیدرولیکی به بازوی شیکر منتقل می شود و فرکانس می تواند در محدوده 20-10 هرتز توسط کنترل سرعت موتور توسط سوپاپ کنترل جریان به سادگی تنظیم شود .نوسان در محدوده 60-20 میلیمتر می تواند تغییر کند. شیکر برای برداشت شاخه های با ضخامت بالای 180 میلیمترتوانا است. وزن کل شیکر با یک مخزن خالی kg 260 است؛ بازوی شیکر بین مکانیزم تکان دهنده و انتهای گیره یک لوله است به طول 34/3 متر، قطر 85 میلیمتر و ضخامت جدار 5 میلیمتر. جرم موتور با موتور متحرک و بازوی شیکر بینادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

توصیه‌های فنی کاربرد خرمنکوب‌های تیلری

 

 

مقدمه

 

 

خرمنکوب‌های نوع تیلری از جمله ماشین‌های کشاورزی متداول در شمال کشور است که بیشتر کشاورزان که سطح زیر کشت کمی دارند برای عملیات خرمنکوبی شالی از آن استفاده می‌کنند. این نوع خرمنکوب‌ها ساختمان بسیار ساده‌ای دارند. اما در صورت رعایت نکردن توصیه‌های فنی، بازده کار کاهش یافته، میزان افت محصول به شدت افزایش پیدا می‌کند. در بسیاری از موادر فروشندگان ماشین‌های کشاورزی به هنگام فروش، دفترچه راهنمای کار ماشین را به خریداران تحویل نمی‌دهند و به این ترتیب نکاتی که باید در طول کار خرمنکوب رعایت شود، نادیده گرفته می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد، ارایه یک نشریه هر چند مختصر در مورد محوه بکارگیری خرمنکوب در استفاده موثر از ماشین می‌تواند مفید واقع شود.

 

آماده کردن موتور

قبل از اتصال خرمنکوب به تیلر یا تک موتورف باید آن را آماده کرد. به این ترتیب که روغن موتور، روغن کاسه هواکش و آب رادیاتور بازدید شده و در صورت کم بودن به مقدار کافی از روغن مناسب و آب تمیز پر شود. پیچ و مهره‌های مربوط به شاسی موتور، پولی روی فلایویل و پولی تسمه سفت کن، بازدید شده و در صورت شل بودن سفت شود. در صورت شل بودن این پیچ‌ها، موتور روی شاسی لرزش داشته و قدرت موتور به درستی به خرمنکوب منتقل نمی‌شود. از طرف دیگر در صورت رعایت نکردن این موارد در زمان خرمنکوبی بار زیادی به موتور وارد خواهد شد.

 

استقرار تیلر و خرمنکوب

انتقال قدرت از تیلر یا تک موتور به خرمنکوب از طریق تسمه صورت می‌گیرد. تیلر و خرمنکوب باید در سطحی هموار قرار گیرند. در غیر این صورت، نه تنها انتقال قدرت به طور صحیح صورت نمی‌گیرد بلکه فشار زیادی به تیلر و خرمنکوب بویژه شافت اصلی خرمنکوب که محرک تمام اجزای متحرک است، وارد می‌شود.

این امر حتی باعث فرسودگی زودتر از موعد بلبریتک شافت و از بین رفتن شافت می‌شود. برای رفع مشکلات فوق، لازم است که تیلر و خرمنکوب را روی زمین صاف قرار داده و با استفاده از موانع چوبی از حرکت جانبی و طولی خرمنکوب جلوگیری شود. پولی روی موتور و پولی اصلی خرمنکوب نیز باید در یک راستا بوده و هیچگونه انحرافی نداشته باشند.

کار رضایت بخش خرمنکوب، مستلزم تنظیم دقیق و هماهنگ بین کلیه قسمت‌های خرمنکوب است. اجزای اصلی خرمنکوب شامل استوانه کوبنده، پنکه، ضخامت مانع الک ارتعاشی در هنگام کار باید در وضعیتی مناسب باشند و متناسب با محصولی که باید کوبیده شود، تنظیم شوند.

 

تنظیم دور استوانه کوبنده

این نوع خرمنکوب برای کوبیدن محصول مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا تمام تنظیم‌ها از جمله دور استوانه کوبینده که از مهمترین تنظیم‌های خرمنکوب است، باید بر اساس نوع و شرایط محصول صورت گیرد تا ضمن حفظ ظرفیت دستگاه، حداقل خسارت مکانیکی به دستگاه وارد شود. برای این منظور با تغییر قطر پولی روی شافت اصلی خرمنکوب، دور استوانه کوبنده را می‌توان تنظیم کرد.

به این ترتیب که:

قطر پولی موتور (پولی روی فلایویل)× دور شافت استوانه کوبنده / دور موتور – قطر پولی افت اصلی خرمنکوب

به عنوان مثال چنانچه دور موتور 1410 دور بر دقیقه و قطر پولی روی موتور 3 اینچ و دور مناسب استوانه کوبنده برای برنج 600 دور بر دقیقه باشد، آنگاه قطر پولی روی شافت استوانه کوبنده برابر است با اینچ 7=3×600/1410 بنابراین قطر پولی روی استوانه کوبنده 7 اینچ (78/7 سانتی‌متر) است.

دور مناسب استوانه کوبنده برای خرمنکوبی گندم و جو 750-700 دور بر دقیقه و برای لوبیا و محصولات دانه درشت 450-350 دور بر دقیقه است.

در موقع تعمیر و بازسازی استوانه کوبنده باید دقت کرد که حلقه‌های سیمی مورد استفاده از نوع استاندارد باشد در غیر این صورت بر روی بازدهی کار خرمنکوب تاثیر منفی دارد. همچنین به نحوه استقرار حلقه‌اهای سیمی روی استوانه کوبنده باید دقت کرد. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

 

تنظیم سرعت باد پنکه

برای تنظیم سرعت تو میزان باد پنکه، از اهرمی که در سمت راست و بالای خرمنکوب قرار گرفته. استفاده. چنانچه اهرم به سمت راست حرکت داده شود، دریچه تنظیم باد پنکه بیشتر باز شده و هوای بیشتری دمیده می‌شود و بر عکس با حرکت اهرم به سمت چپ، حجم هوای دمیده شده، کمتر خواهد شد.

سرعت باد پنکه را باید به نحوی تنظیم کرد تا تمامی دانه‌های پوک و کاه‌های ریز به خارج از صفحه مانع شماره 1 رانده شود و دانه‌های سالم از صفحه مانع عبور نکند. در صورتی که دانه‌های پوک و خرده کاه‌ها در خروجی (مارپیچ حلزونی) زیاد باشد، باید اهرم کنترل باد پنکه را به سمت راست حرکت داد. در مواردی که دانه‌های سالم از صفحه مانع عبور می‌کنند باید (با حرکت اهرم به سمت چپ) شدت باد پنکه را کم کرد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
دستگاه كلش خردكن از جمله تجهيزاتي است که در كشاورزي پایدار به منظور مدیریت بقایا به كمباين هاي امروزي متصل مي گردد. این دستگاه با اتصال در عقب کمباین، کلش های خروجی از انتهای کاﻩبرها را خرد کرده و با تبدیل به قطعات کوچکتر به صورت یکنواخت بر روی زمین توزیع می کند. خرد کردن بقایا پیش از برگرداندن آنها به خاک موجب تسریع در تجزیه و تبدیل شدن اين مواد به مواد مغذی می گردد و از کاهش بازدهی ماشینهای کشاورزی به خصوص بذرکارها جلوگيري می نمايد. در این تحقيق كه به منظور رفع نياز كشور به دستگاه كلش خردكن كمباين صورت گرفته است با بررسی های انجام داده شده بر روی کمباین هاي جاندیر 955 و کلش خردکن چندین مدل مختلف کمباین های جاندیر و همچنين با استفاده از نتايج مطالعات قبلي، كليه قطعات اين دستگاه و سیستم انتقال قدرت مورد نیاز جهت نصب بر روی کمباین هاي جاندیر 955 توليدي شرکت کمباین سازی ایران طراحی گرديد و سپس مدل کامپیوتری آن توسط نرم افزار SolidWorks تهیه شد. برای محاسبه قدرت دستگاه از دو روش مختلف: 1) رابطه پیشنهادی دانشگاه سیلسو 2) نمودار نیرو- جابجایی تیغه در برش مورد نظر استفاده گردید. در روش دوم، با مطالعه انواع فرآيند هاي برش مواد گياهي، نوع برش در كلش خردكن تعيين شد كه با توجه به نمودار آن و همچنين خواص فيزيكومكانيكي ساقه هاي گندم و ظرفيت هاي كمباين 955، مقدار قدرت مورد نياز دستگاه محاسبه و با مقدار بدست آمده از روش اول مقايسه گرديد که ضمن مشاهده هم خوانی خوب آنها با هم، قدرت مورد نیاز دستگاه 5/15 کیلووات یا 8/20 اسب بخار تعیین شد. نصب دستگاه طراحي شده و تامين قدرت مورد نياز به ویژه توسط موتور نوع پرکینز اين كمباين ها به راحتي امكان پذير بوده و مزيت آن نسبت به نمونه عرضه شده قبلي توسط شركت طراح و سازنده كمباين هاي جاندير، ساده تر بودن ساختمان، بكارگيري قطعات كمتر جهت نصب به بدنه كمباين و احتمالاً توزيع يكنواخت تر بقاياي خرد شده بر روي زمين مي باشد. البته براي تولید کلش خردکن مناسب با کارایی بالا پیشنهاد می شود مدل كارگاهی دستگاه طراحي شده ساخته شود تا عملکرد آن ارزیابی گردیده و نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده از آزمایشات عملی دستگاه مقایسه و بهینه سازیهای لازم صورت گیرد.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

لاشه سوز

 

 

 

 

 

 

مشخصات

 

 

بدنه اتاق احتراق و قسمت پركن از ورق سياه به ضخامت 3 ميلي متر با جداره داخلي از بتون نسوز به ضخامت 6 سانتي متر

دودكش با ارتفاع قابل تغيير از ورق سياه به ضخامت 2 ميلي متر با جداره داخلي از بتون نسوز به ضخامت 4 سانتي متر

مشعل گازوئيلي با ظرفيت 1 الي 3 گالن سوخت در ساعت

تابلو برق با تايمر اتوماتيك و ده متر كابلادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

 

خرمن کوب مدل تي 30

 

قابل استفاده با تيلر، موتور و تراکتور

 

وزن : 175 کيلوگرم

 

طول : 1690 ميلي متر

 

عرض : 1259ميلي مترادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ